Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4215 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Właściciel może domagać się eksmisji lokatora

ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) [20] lub ubezwłasnowolnionego oraz osoba sprawująca nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkała, obłożnie chory, emeryci i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2011
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Gmina może żądać zwrotu udzielonej przy wykupie bonifikaty także od osoby bliskiej

pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co byłoby zgodne z wykładnią celowościową tej normy prawnej. Tym samym można by stwierdzić, że także osoba najbliższa ma prawo wydatkować środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w ciągu 12 miesięcy na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2011

Prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego nie jest uzależnione od zameldowania w tym lokalu mieszkalnym

dziedziczeniu nie będzie powołane do spadku, albowiem do spadku w pierwszej kolejności powołani są współmałżonek oraz zstępni (dzieci, wnuki) spadkodawcy. Osoba ta może dziedziczyć jednakże po swojej matce, stad w razie śmierci żony ojca, jej syn może stać się w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 października 2011

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zajmującej go na podstawie użyczenia

listem poleconym. Jeżeli osoba zajmująca lokal mieszkalny nie opróżni go w wyznaczonym terminie i nie zwróci kluczy, może Pani skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, z powództwem o eksmisję. Powództwo takie podlega opłacie sądowej w wysokości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2011

Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie ochronią przepisy dotyczące konsumentów

nie dotyczą. Natomiast należy pamiętać, że pojęcie konsumenta określone w przepisach kodeksu cywilnego , zostało określone jako osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2011

Zameldowanie na pobyt stały nie ma związku z prawem do zajmowania lokalu mieszkalnego

pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy. Dopiero w przypadku, gdy osoba przebywająca w lokalu mieszkalnym nie dopełni obowiązku meldunkowego, obowiązek ten przechodzi na właściciela nieruchomości art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy

Słowa kluczowe: eksmisja, PESEL, pobyt stały, umowa najmu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2012

Odwołanie pełnomocnictwa może skutkować koniecznością zapłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi

formy pisemnej umowa zlecenia, na mocy której osoba ta zajmowała się w Pani imieniu czynnościami związanymi z dochodzeniem tej wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Z treści art. 735 § 1 K.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Dzieciom należy się spadek jeżeli nie są niegodne lub nie zostały wydziedziczone

zrzekną się dziedziczenia, spadkodawca w testamencie dokona wydziedziczenia (pozbawi spadkobiercy prawa do zachowku) lub jeżeli zgodnie z treścią art. 928 § 1 K.c. osoba taka zostanie uznana przez sąd za niegodnego dziedziczenia. Uznania spadkobiercy za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2012

Wywiad środowiskowy może skutkować wypowiedzeniem najmu lokalu komunalnego

osoba, która otrzymała przydział lokalu komunalnego przestaje spełniać określone kryteria, umowa najmu może zostać wypowiedziana a najemca zobowiązany do opróżnienia lokalu mieszkalnego. Gmina ma prawo przeprowadzać także wywiad środowiskowy aby ustalić

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 czerwca 2012

Budowa stawu wymaga pozwolenia wodnoprawnego

można zawiadomić o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Zgodnie z tym przepisem osoba, która bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 84  |  85  |  86  |  87  |  88 … 422 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.