Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pomówienie innej osoby jako przestępstwo zniesławienia

także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on

Słowa kluczowe: zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Jak pozbyć się niechcianego lokatora?

wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu umowy najmu były lokator jako osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest nadal obowiązana, aż do dnia opróżnienia lokalu, co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie to odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

?

Różnica językowa jaka występuje pomiędzy pojęciem kredytobiorcy a współkredytobiorcami, jest taka że kredytobiorca to jedna osoba, która zaciąga zobowiązanie kredytowe, a współkredytobiorcy to dwie lub więcej osób, które są solidarnie zobowiązani z umowy

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010

Zachowek w przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego

innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32 poz. 140) nie uwzględnia się przy ustalaniu zachowku. Uprawnioną do otrzymania zachowku z gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia przekracza 1 ha jest tylko osoba odpowiadająca

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2010

Służebność osobista w postaci służebności mieszkania

faktycznych i prawnych. Reasumując, w zależności od tego jaki osoba, która ma zamiar przenieść poprzez darowiznę nieruchomość na rzecz innych osób ma cel, możliwe jest podjęcie różnych czynności prawnych, w celu ich osiągnięcia. Naszym zdaniem nie

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Intercyza nie ma wpływu na warunki wykupu komunalnego lokalu mieszkalnego przez jednego ze współmałżonków

zastrzega w uchwałach, że wykup nie może być przeprowadzony na rzecz najemcy, jeżeli osoba uprawniona do wykupu lub jego współmałżonek w określonym czasie posiadał lokal mieszkalny, który następnie zbył (nie można wówczas ubiegać się o wykup takiego lokalu

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 listopada 2010

Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

przepisanej formie. Zgodnie z treścią art. 70 5 § 1 k.c. organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu stowarzyszenia do walnego zebrania członków stowarzyszenia

to miejsce przy skreśleniu z listy członków, kiedy to osoba skreślona ma prawo odwołania się do Zebrania Walnego.

Zgodnie z treścią a rt. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach najwyższą władzą stowarzyszenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2011

Posiadanie narkotyków jest karalne

przesłuchanie w prokuraturze. Co mi grozi i jakie jest najlepsze wyjście z sytuacji?

Zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii osoba, która wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

Małżonek nie ma prawa dowolnego dysponowania skłądnikami majątku wspólnego małżonków

współmałżonka. Samo p powierzenie mienia nie musi polegać na fizycznym przekazaniu sprawcy takich rzeczy, wystarczy w tym względzie np. upoważnienie do odbioru wynagrodzenia, do dysponowania pieniędzmi znajdującymi się na rachunku bankowym itp. Osoba, której

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 czerwca 2011
« Poprzednia 1 … 83  |  84  |  85  |  86  |  87 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.