Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4230 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Na przejęcie długu konieczna jest zgoda wierzyciela

. Oświadczenie wierzyciela o wyrażeniu zgody na przejęcie długu dla zachowania ważności wymaga formy pisemnej, nie jest natomiast konieczne zachowanie formy aktu notarialnego. Jest ono jednak bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług

Słowa kluczowe: przejęcie długu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2010

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

środka zabezpieczającego lub innego środka. Ponadto zgodnie z art. 104 § 1 k.p.s.w. sąd uchyla zaskarżony wyrok, gdy: orzeczenie wydała osoba nieuprawniona do orzekania albo sędzia podlegający wyłączeniu z mocy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 marca 2010

Jak można wykreślić wpisy w księdze wieczystej nieruchmości

stanem prawnym (W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Przerwa w czasie pracy wliczana jest do czasu pracy

, oprócz dowodów zgłoszonych w postaci dokumentów, można wnosić o dopuszczenie także dowodów z zeznań świadków, oraz innych dowodów. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 281 pkt. 5 k.p. osoba będąca pracodawcą lub działając w jego imieniu która

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 kwietnia 2010

Komornik może żądać wyjaśnień gdy dokonuje zajęcia wierzytelności przysługuje ona dłużnikowi

nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do pięciuset złotych. Grzywną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 maja 2010

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Każdy ze spadkobierców uprawniony jest do współposiadania rzeczy wchodzących w skład niepodzielonego spadku

., art. 170 k.c [1] . Z tego też względu umowa najmu zawarta tylko przez jednego ze współwłaścicieli nie tylko jest nieważna ale nie może też stać się ważna. Z tego też względu osoba najemcy, która zawarła taką umowę zajmuje lokal bez tytułu pranego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2010

W przypadku darowizn dokonanych za życia przez spadkodawcę, doliczone one mogą być do masy spadkowej

zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Zachowek należy się wówczas, jeżeli osoba uprawniona

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta

dokumentacji medycznej. Wymogiem jest tylko określenie osoby, która ma uzyskać odpowiedni dostęp. Mogą powstać jednak wątpliwości jakie dane powienin pacjent wskazać, aby osoba ta została w sposób jednoznaczny wskazana. Samo imię i nazwisko także przecież może

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 czerwca 2010

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

środka karnego w postaci naprawienia wyrządzonej szkody, co w tym wypadku będzie oznaczało zapłatę Panu równowartości pojazdu jaki Pan utracił. Także zniszczenie mienia ma stanowi przestępstwo lub wykroczenie. Zgodnie z art. 288 § 1 k.k. osoba

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010
« Poprzednia 1 … 82  |  83  |  84  |  85  |  86 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.