Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spadkobiercę można pozbawić prawa do zachowku

w ogóle nie interesuje. Mam zamiar wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności poprzez spłatę ciotce równowartości 1/6 jej części, ponieważ jest to osoba z którą nie można się dogadać. Czy po śmierci babci ciotka będzie miała prawo do

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2009

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

pełnomocnictwa, w braku potwierdzenia zawarcia tej umowy przez rzekomego mocodawcę, osoba, która zawarła umowę w cudzym imieniu, obowiązana jest do zwrotu tego, co otrzymała od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009

Oszustwo

podejrzenie popełnienia przestępstwa w opisanym stanie faktycznym. Nie mniej jednak, jeżeli wg Pana wiedzy oraz w oparciu o posiadane dokumenty takie przesłanki występują, może Pan złożyć, jako osoba pokrzywdzona zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Egzekucja z rachunku bankowego wspólników spółki cywilnej

odpowiadają Pana udziałowi w tym rachunku. Ponadto gdy organ egzekucyjny dokonał zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego, do którego rości sobie prawa osoba trzecia, która nie jest sama zobowiązana, może ona wystąpić o wyłączenie spod egzekucji tych rzeczy lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2009

Doliczenie okresu zasiedzenia poprzednika prawnego

budynku. Czy czas, który zasiedziała moja siostra będzie mógł być doliczony do mojego?

Z uwagi na fakt, że umowa nie została sporządzona w formie aktu notarialnego, własność nieruchomości nie przeszła na Pani siostrę. W takim przypadku osoba ta

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2010

Ulga podatkowa przysługuje podatnikowi, który uzyskał przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości

otrzymania (nazwę banku, SKOK). Środki przekazane w formie gotówkowej, nie korzystają ze zwolnienia podatkowego (tak samo jak nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia). W takim przypadku, jako osoba zaliczona do I grupy podatkowej (darowizny otrzymane od małżonka

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2010

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

sądu w zakresie sposobu doręczenia pism sądowych. Należy także zaznaczyć, że zarówno osoba prawna jak i fizyczna może mieć ustanowionego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, wówczas ustanowienie osoby upoważnionej do

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Nie wszyscy krewni mogą wstąpić w związek małżeński na gruncie prawa świeckiego i kościelnego

Interesuje mnie czy dwie osoby mogą zawrzeć związek małżeński w świetle prawa cywilnego, oraz kościelnego w sytuacji, gdy występuje między nimi pokrewieństwo. Nie są to osoby o bardzo dużym pokrewieństwie, są jednak bliskimi kuzynami. Jedna osoba

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane należności

dni, można żądać od komornika odsetek za otrzymane i nierozliczone w terminie kwoty. Komornik nie jest stroną postępowania, stąd nie powinien on się kierować tzw. ostrożnością procesową. To dłużnik lub osoba trzecia, której prawo w wyniku postępowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

W przypadku dokonywania oględzin przez nadzór budowlany należy dopuścić do nich wszystkie strony postępowania

nieruchomości lub jej zarządca, może upoważnić osobę do takiego wstępu. Przepisy prawa karnego chronią mir domowy. Zgodnie z art. 193 k.k. (kodeksu karnego), osoba która wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2010
« Poprzednia 1 … 81  |  82  |  83  |  84  |  85 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.