Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4218 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Udostępnienie informacji publicznej

maja roku następnego (bez żadnego wniosku), co nie wyklucza możliwości udostępnienia tej informacji nawet przed zakończeniem roku, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi osoba uprawniona. Gmina winna zatem udzielić Panu pełnej informacji w zakresie w jakim

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Służba w obcej armii jest przestępstwem

, jeżeli osoba, której wniosek dotyczy, jest obywatelem polskim. Obecnie zmieniony zapis art. 55 ust. 2 Konstytucji, dopuszcza ekstradycję obywatela polskiego, która może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Powództwo o podwyższenie alimentów jest dopuszczalne gdy zwiększają się potrzeby dziecka

usprawiedliwienie np. ponosi straty z tytułu działalności gospodarczej nadmiernie inwestując pieniądze, albo osoba zobowiązana nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu, pracuje w niepełnym wymiarze godzin, bądź też pracuje dorywczo (Uchwała pełnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2008

Wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych zobowiązanego

, takie jak zadłużenie bankowe, które nie mogą powodować ograniczenia należnych małoletniemu powodowi środków utrzymania i wychowania. Osoba bowiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu wydatków i ich wysokość

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Niezgodne z prawem zmuszenie pracownika do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę

wypowiedzenia umowy o pracę można potraktować, że złożone zostało jako oświadczenie złożone pod wpływem groźby bezprawnej albo podstępu. Zgodnie z art. 87 k.c. osoba, która złożyła oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Zwrot nakładów poniesionych na wynajmowane mieszkanie

zlecenia. Oczywiście może Pan dowodzić, że umowa obejmowała poniesienie nakładów, ale będzie Pan musiał to udokumentować. Zgodnie z art. 754 k.c. osoba, która prowadzi cudzą sprawę wbrew wiadomej mu woli osoby, której sprawę prowadzi, nie może żądać zwrotu

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Tylko jeden ze współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do może być czlonkiem spółdzielni

małżonkom. W opisanym przypadku o wstąpienie w poczet członków spółdzielni winna wstąpić jedynie jedna osoba (albo Pani albo Pani matka). Pani przysługuje tak samo prawo żądania przyjęcia w poczet członków spółdzielni, gdyż spółdzielnia nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2008

Przejęcie umowy najmu lub wykupienie gminnego lokalu

współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby powyższe wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2009

Jak pozbyć się lokatorów zamieszkujących lokal od wielu lat bez tytułu prawnego?

, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego do dnia wejścia w życie ustawy przez okres nie krótszy niż 10 lat wstępuje z mocy prawa w stosunek najmu tego lokalu po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Gmina wybudowała kanalizację, ale właściciel nieruchomości zapłaci za to włąsciwą opłatę adiacencką

ogłoszenia w sposób przewidziany prawem. Najczęściej z treścią uchwał można się zapoznać na stronach internetowych właściwej gminy. Osoba zainteresowana może także wystąpić do gminy z wnioskiem o zastosowanie obniżonej stawki opłaty adiacenckiej, niż ta

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2009
« Poprzednia 1 … 80  |  81  |  82  |  83  |  84 … 422 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.