Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Żądanie zwrotu pieniędzy przy rękojmi za wady

butach po około tygodniu używania. Zaniosłem buty do sklepu, osoba odpowiedzialna odmówiła zwrotu pieniędzy, przyjęła reklamację i odnotowała, że żądam zwrotu gotówki. Po kilku dniach otrzymałem telefon z propozycją naprawy butów. Ponieważ buty są

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Dziedziczenie przez pasierbów po ojczymie

. Osoba przysposobiona jest wówczas traktowana w świetle prawa tak jak dziecko przysposabiającego (srt. 121 § 1 krio - przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi). Stąd pewnie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Przedawnienie roszczeń o zachowek

podstawienia określona została w art. 963 k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którą, można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Skutki podatkowe zbycia mieszkania otrzymanego w spadku w 2005 roku

zaspokojenia swoich potrzeb lokalowych, to sprzeczne z tą samą intencją byłoby, żebym pozbywała się darowanego mieszkania, bo – jako osoba studiująca i nie mająca stałych dochodów, nie stać by mnie było na zapłatę podatku i płacenie czynszu. Czy wspomniane

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

umowy były zaplanowane w planie finansowym instytucji publicznej. Stąd osoba, która zawierała umowę (zaciągnęła zobowiązanie) nie miała powodów przypuszczać aby umowa w zakresie zapłaty za dostarczone meble nie została wykonana. Nie można zatem naszym

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Wykup mieszkania dla obcej osoby

(bezpiecznie osoba wykupująca mieszkanie musiałaby tam zamieszkiwać przez 5 lat od dnia wykupu), jak również z roszczeniami ewentualnych spadkobierców (roszczenia o zachowek przedawniają się z upływem 3 lat od śmierci spadkodawcy, a darowizna do spadku nie jest

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Podniesienie czynszu przez spółdzielnie musi mieć uzasadnienie

Czy jako osoba posiadająca spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu, ale nie będąca członkiem spółdzielni muszę pokrywać straty bilansowe spółdzielni? Nie partycypuje w zyskach spółdzielni przez co płacę większy czynsz niż członkowie spółdzielni

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2008

Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku od osoby niespokrewnionej

W 2007 roku zmarła osoba, która pozostawiła mi w testamencie mieszkanie (nie byliśmy w żaden spokrewnieni - należę do tzw. III grupy podatkowej). W dniu styczniu 2008 roku testament został uznany przed sądem, ja go przyjąłem – wyrok się

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2008

Kto wyrządził szkodę ze swojej winy zobowiązany jest do jej naprawienia

. Wiąże się to jednak z poniesieniem znacznych kosztów. Obecnie winien Pan pisemnie zgłosić reklamację do osoby, która naprawiała piec (i go uszkodziła), z żądaniem usunięcia usterki na jego koszt. Jeżeli osoba ta nie zechce przychylić się do Pana

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 marca 2008

Wykup mieszkania komunalnego dla osoby obcej

umowy sprzedaży (w umowie przyrzeczonej jeżeli Pani będzie pełnomocnikiem sprzedającego, jako kupujący musi być inna osoba – nie można zawierać umowy samemu z sobą). Ważne jest aby w pełnomocnictwie zawrzeć oświadczenie, że pełnomocnictwo jest

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 marca 2008
« Poprzednia 1 … 78  |  79  |  80  |  81  |  82 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.