Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprawa karna związana z poświadczeniem podpisu

banku, który poświadcza pod podpisem kredytobiorcy, że podpis taki został przez niego złożony własnoręcznie. Zgodnie z art. 271 § 1 k.k. funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2013

Remont nieruchomości wpisanej do ewidencji zabytków wymaga pozwolenia

stanu we wskazany sposób i w określonym terminie. Ponadto takie działanie może wyczerpać znamiona czynu karalnego. Zgodnie z art. 117 UoZ osoba, która bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2014

Zastaw rejestrowy

się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Przy zastawie wyróżniamy dwie strony – Zastawnika czyli Wierzyciela, którego wierzytelność została zabezpieczona oraz Zastawcę - osoba uprawniona do rozporządzania

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Odwołanie członka zarządu spółdzielni

nie ma obowiązku przywrócenia do pracy na stanowisku na jakie była ta osoba powołana (trzeba zapewnić inną pracę właściwą z uwagi na kwalifikacje) – art. 68 kodeksu pracy. Reasumując, o ile uchwała walnego zgromadzenia (ew. zebrania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Ochrona znaków towarowych

uprawnionego. Nie ma jasnego określenia w ustawie opisanej przez Pana sytuacji. Prawo własności przemysłowej przewiduje, że nie można zakazać korzystania z wzoru użytkowego osobie trzeciej gdy osoba ta korzysta z wzoru do użytku osobistego lub niezwiązanego z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006

Alimenty od rodziny zobowiązanego

dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006

Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem i separacją

istnieje ustawowy ustrój majątkowy dzielą majątek dorobkowy pomiędzy siebie. Dziecko nie uczestniczy w podziale majątku wspólnego. Nie ma także znaczenia przy podziale majątku czy osoba, która ma prawo np. do części nieruchomości zamieszkuje w niej czy też

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2006

Żona spadkobiercy testamentowego jest uprawniona do spadku

dziadkach (swoich rodzicach) 5/6 części nieruchomości (masy spadkowej) a żona brata Pani ojca, dziedziczy po nim 1/6 część nieruchomości (masy spadkowej) - Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku (art. 927§1 kc

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Przesłanki unieważnienia testamentu własnoręcznego

pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; pod wpływem groźby. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Wydziedziczenie niegodnego spadkobiercy

dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku (art. Art. 929 kc). Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. W przypadku gdy osoba dokonała zabójstwa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 października 2006
« Poprzednia 1 … 75  |  76  |  77  |  78  |  79 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.