Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4230 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odbiór korespondencji z sądu po doręczeniu awiza

. Domniemanie to jednak może być przez stronę obalone (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 08.03.2005 roku sygn. akt IV CZ 6/05). Pocztowy dowód doręczenia przesyłki sądowej jest urzędowym dokumentem potwierdzającym fakt i datę doręczenia. Osoba, która

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Policjant może użyć siły w razie niepodporządkowania się jego poleceniom

przepisów wynika bezsprzecznie, że policjant wykonując swoje obowiązki służbowe ma prawo do legitymowania osób. Przepisy nie wskazują na żadną dodatkową przesłankę uprawniającą do legitymowania osoby, stąd nawet osoba, która nie popełniła wykroczenia, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Zamiana mieszkania wykupionego od gminy

lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia. Chodzić tu będzie o sytuację, gdy na skutek np. postępowania spadkowego osoba bliska stanie się właścicielem mieszkania a następnie dokona jego rozporządzeniem. Reasumując

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2012

Można uchylić się od skutków złożonego oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

złożone pod wpływem błędu, który wywołała osoba działająca w imieniu pracodawcy lub który ta osoba wiedziała o błędzie albo mogła z łatwością zauważyć, może Pan złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków swojego oświadczenia woli. Oświadczenie takie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Zatrudnienie współmałżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

pozostającą w stosunku pracy. Jeżeli jednak pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11 tej ustawy - dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany nie jako pracownik a jako osoba współpracująca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Zajęcie całego wynagrodzenia pracownika na rachunku bankowym

może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność

Słowa kluczowe: bank, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2012

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

kodeksu cywilnego. Roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie określone w art. 405 k.c. stanowi, że osoba, która bez podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązana jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Dobrowolne poddanie się karze jest możliwe w sprawie o występek

osoba podejrzana (po przedstawieniu zarzutów). Sposób postepowania osoby podejrzanej w toku postępowania przygotowawczego uzależniony jest od tego czy osoba ta ma zamiar się przyznać do zarzucanych mu czynów, złożyć wyjaśnienia i ew. wnosić o niski

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Możliwość przesłuchania w charakterze świadka za wykroczenie skarbowe

możliwości uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, stosuje się zatem odpowiednie przepisy k.p.k., gdyż k.k.s. w tym zakresie nie zawiera szczególnych uregulowań. W myśl art. 177 § 1 k.p.k. każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lutego 2013

Darowizna a dożywocie w przypadku zachowku

Moja mama zmarła w marcu 2013 roku, a przed śmiercią przed ok. 10 lat przekazała majątek bratu w akcie darowizny. Nie zostałam wydziedziczona, jestem osoba z kręgu spadkobierców. Oprócz daty dokonania notarialnie aktu darowizny chce poznać też

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2013
« Poprzednia 1 … 74  |  75  |  76  |  77  |  78 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.