Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podatek dochodowy od spadku otrzymanego od osoby obcej

W sierpniu 2007 roku zamarła osoba, która pozostawiła mi w testamencie cały swój majątek. Dwa dni temu testament został uznany przed sądem, obecnie wyrok się uprawomocnia. Osoba, która pozostawiła mi spadek nie jest w żaden sposób ze mną

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Umowa o dozywocie to nie to samo co umowa darowizny

. Oznacza to, że osoba ta może (ale nie musi) powołać się na przedawnienie, co skutkuje wówczas niemożnością dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Proszę jednak pamiętać, że przedawnienie może być przerywane i zawieszane. Jeżeli zatem nie nastąpiło

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2008

Zakres apelacji oraz wartość zaskarżenia w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

je wyłączyć ale nie wiem czy prawidłowo. Czy mogę jako osoba po prostu biedna ubiegać się zwolnienie z kosztów sądowych i procesowych? Czy w apelacji mogę złożyć również prośbę o zwolnienie z kosztów czy muszę to zrobić oddzielnie? Czy wartość

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2008

Darowizna oraz spadek mieszkania na rzecz osoby obcej co do zasady podlegają podatkowi od spadków i darowizn

Obca osoba w linii pokrewieństwa, chce podarować nam mieszkanie. Czy lepiej to mieszkanie zapisać w drodze darowizny czy testamentu (oczywiście w formie aktu notarialnego)? Czy jeśli mieszkanie zostanie zapisane na moją dwuletnią córkę, która nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Świadczenie przedemerytalne

nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn. Jeżeli osoba spełnia powyższe kryteria, świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2009

Sprzedaż konsumencka wyłącza możliwość korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi z Kodeksu Cywilnego

sprzedaży, gdy nabywca nie ma możliwości swobodnego z niego korzystania. Odpowiedzialnym za niezgodność z umową towaru konsumpcyjnego ponosi jedynie sprzedawca. Jeżeli sprzedawcą była osoba fizyczna prowadząca działalność, to zmiana firmy w tym

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Zwrot bonifikaty w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego jako spadkobierca testamentowy

- posługując się wykładnią funkcjonalną - przyjąć, że nabywcą w jest także osoba spadkobiercy uprzywilejowanego nabywcy pierwotnego [1] . Naszym zdaniem należy także uznać, że właściwy organ może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 września 2009

Wykup mieszkania komunalnego a roszczenia o należny zachowek

. A ja mam trzech braci, którzy nie interesują się wcale mamą i mają osobne rodziny.

Co do zasady, mieszkanie komunalne może z odpowiednią bonifikatą sięgającą do 90% wartości nieruchomości wykupić jedynie osoba, która jest najemcą mieszkania

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Zzapis testamentowy

księdze wieczystej nieruchomości. W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis, nie chce lub nie może być zapisobiercą, obciążony

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 72  |  73  |  74  |  75  |  76 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.