Kalendarz przedsiębiorcy: 25-06-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4198 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Moc dowodowa dokumentu prywatnego

do czynienia z dokumentem prywatnym, który stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Dokument ten wyposażony został przez ustawodawcę w domniemanie prawne jego autentyczności. Domniemanie to może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 sierpnia 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Uciekanie przez dłużnika z majątkiem może stanowić przestępstwo

?

Odpowiedzialności karnej z art. 300 § 1 k.k. podlega osoba, która w razie grożącej jej niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Bank nie każdemu udzieli informacji objętych tajemnicą bankową

bankową mogą być udzielone przez bank tyko w przypadkach określonych w przepisach Prawa bankowego. Osobom trzecim informacje te mogą być ujawnione co do zasady, wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 października 2012

Zapłata alimentów do rąk własnych uprawnionego

także przedstawiciel ustawowy małoletniego wierzyciela jak również osoby z urzędu upoważnione do odbioru świadczenia, np. komornik. Reasumując, jeżeli osoba uprawniona do alimentów (w tym wypadku córka) żąda aby dokonała Pani zapłaty alimentów

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Właściwość organów podatkowych

osoba przebywa w określonym miejscu. Celem instytucji zameldowania jest wyłącznie administracyjny cel ewidencyjny (zob. art. 10. 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku, o ewidencji ludności i dowodach osobistych ). Dlatego też należy podzielić pogląd

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Sprzedawca nie może sprzedać rzeczy nie należącej do niego

karnej podlega osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Wykreślenie zastawu rejestrowego

zastawu może dokonać tylko osoba, na która był on ustanowiony. Ja nie mam żadnego kontaktu z tą osobą, a minęło już 16 lat od momentu gdy zastaw był ustanowiony. Ponieważ bank nie udziela żadnych informacji na temat kredytów czy istnieje możliwość

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2014

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

mimo wszystko nie stać mnie na większe kwoty spłaty. Ta osoba wysyła do sądu różne listy, iż jestem bogaty i stać mnie na zapłacenie całej kwoty. Moje pytanie brzmi: Czy sąd może mi w takiej sytuacji odwiesić wyrok oraz wysłać list gończy na granicę

Słowa kluczowe: zawieszenie wykonania kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 grudnia 2006

Podatek od darowizny mieszkania

nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku to 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (tak jest w przypadku wnuczki). Ustawa nie mówi wprost, czy całe środki uzyskane ze zbycia

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007

Ukrywanie dokumentów przed osobą uprawnioną nosi znamiona przestępstwa

, którego treści nie zna klient, a więc osoba najbardziej uprawniona jako strona do zapoznania się z tekstem pozwu sporządzonego w jego imieniu przez adwokata i wniesionego w imieniu klienta-strony do sądu.

Zgodnie treścią art. 276 Kk (Kodeksu karnego

Słowa kluczowe: dokument, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 71  |  72  |  73  |  74  |  75 … 420 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.