Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Oświadczenie woli musi dojść do adresata w określonym terminie umownym

elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Z przepisu tego wynika, że w przypadku oświadczenia woli (oświadczenia o nieprzedłużeniu umowy) winno być złożone w takim terminie, aby mogło dość do drugiej strony w

Słowa kluczowe: umowa, umowa wzajemna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Odpowiedzialność karna z tytułu gróźby bezprawnej

. (kodeksu karnego). Zgodnie z treścią tego przepisu odpowiedzialności karnej (pozbawienia wolności do lat 3) podlega każda osoba, która stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub

Słowa kluczowe: groźba
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 czerwca 2010

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

możliwości przeprowadzenia rozwodu (choć znacznie to utrudnia). Niestety do czasu gdy małżeństwo formalnie nie zostanie zakończone, z punktu widzenia prawa osoba pozostaje w związku małżeńskim, a to niesie za sobą określone wymogi prawne (np

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Dłużnik nie może zmusić wierzyciela do umorzenia długu

należnego świadczenia w przypadku przedawnienia roszczenia. Również zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lutego 2003 roku Prawa upadłościowego i naprawcze, dłużnik (obecnie także osoba fizyczna) może ogłosić swoją upadłość. Jest to szczególny przypadek, gdy

Słowa kluczowe: umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Wynajęcie lokalu mieszkalnego przez jednego ze współmałżonków wymaga zgody drugiego współmałżonka

mieszkalnego (mieszkania lub domu), b) wynajmującym jest osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie najmu, c) umowa jest zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż lat 10, d) zawarcie umowy najmu musi być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Biorący w użyczenie lokal mieszkalny może go bez zgody użyczającego wynająć

osobie bez zgody użyczającego, co oznacza że może oddać rzecz w dalsze posiadanie zależne, np. wynająć. W przypadku najmu lokalu naszym zdaniem, stosowne zgłoszenie do urzędu skarbowego winna złożyć osoba, która będzie uzyskiwała dochód z rzeczy, czyli w

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2010

Zatrzymanie przedmiotów w toku postępowania karnego

nastąpiło bez uprzedniego polecenia sądu lub prokuratora, a w ciągu 7 dni od dnia czynności nie nastąpiło jej zatwierdzenie, należy niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy osobie uprawnionej, chyba że nastąpiło dobrowolne wydanie, a osoba ta nie złożyła

Słowa kluczowe: zatrzymanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 23 listopada 2010

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu sądowym może nastąpić także wbrew woli wspówłaścicieli

, co do zasady, możliwości oddalenia wniosku w przedmiocie zniesienia współwłasności, o ile z takim wnioskiem występuje osoba uprawniona (czyli którykolwiek ze współwłaścicieli). Sąd jednak nie jest związany treścią wniosku. Brak zgody uczestników

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Kradzież energii elektrycznej stanowi przestępstwo

- otrzymuje zapłatę niższą od należnej. Możliwa jest jednak również sytuacja, że pokrzywdzonym nie będzie dostawca energii, lecz jej odbiorca - osoba uprawniona do poboru energii na podstawie zawartej z dostawcą umowy. Sytuacja taka zachodzić będzie w wypadku

Słowa kluczowe: kradzież energii
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Właścicielowi gruntów sąsiednich nie przysługuje prawo pierwokupu

współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy. Zgodnie z tym przepisem prawo pierwokupu przysługuje jedynie współwłaścicielom nieruchomości rolnej, jeżeli ponadto prowadzą oni gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Prawo takie na tej

Słowa kluczowe: prawo pierwokupu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 69  |  70  |  71  |  72  |  73 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.