Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa podlegającej ochronie rezerwatowej

Czy osoba fizyczna może kupić od Skarbu Państwa nieruchomość na której ustanowiono w całości lub w części (terytorialnej) ochronę rezerwatową? W odpowiedzi proszę też podać podstawę prawną.

Podstawowym przepisem regulującym zbywanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2009

Właściciel rzeczy może nią swobodnie dysponować, w tym dokonywać swobodnie darowizn na rzecz swoich bliskich

przed sadem?

Każda osoba może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, co wynika z treści art. 140 k.c. (w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Koszty postępowania sądowego w sprawie o zachowek

sporu w wysokości 40.000 złotych, opłata ta wyniesie 2.000 zł. Można także wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych - zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 listopada 2009

Zarządzanie składnikiem majątku wspólnego małżonków

samodzielnie pojazdu, który stanowi Państwa majątek wspólny. Takie działanie może być uznane za wyczerpanie znamion przestępstwa określonego w art. 284 § 2 k.k., zgodnie z którym, odpowiedzialności karnej podlega osoba, która przywłaszcza sobie powierzoną mu

Słowa kluczowe: majątek wspólny
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2009

Darowizna pieniędzy zwolniona może być z podatku, jeżeli jest udokumentowana przelewem bankowym

zwolnienia podatkowego. W takim przypadku, jako osoba zaliczona do I grupy podatkowej (otrzymane od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów), w zależności od wartości darowizny musiałaby Pani zapłacić

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2010

Zapis testamentowy stanowi roszczenie zapisobiercy

terminu, osoba uprawniona z zapisu, nie będzie mogła domagać się wykonania zapisu na drodze sądowej. Najlepiej jak w testamencie zostałaby wskazana określona nieruchomość. Jednakże w przypadku gdy nieruchomość ma zostać nabyta w po otwarciu

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Zapłacisz nawet za 1 dzień braku obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - OC

wyjątkiem pojazdów historycznych. Jeżeli zatem nie dopełnił Pan obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu w dniu rejestracji, wówczas zgodnie z przepisami ustawy, osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2010

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności za jazdę pod wpływem alkoholu

. 178a § 1 k.k. osoba, która, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 kwietnia 2010

Wnuki spadkodawcy są także uprawnione do zachowku po swoim dziadku

spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Z uwagi na fakt, że osoba obdarowanego sama jest spadkobiercą, to zakres czasowy dokonanych darowizn nie ma znaczenia, dla potrzeb obliczenia zachowku należy zliczyć wartość dokonanych darowizn i od takiej masy

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010

Mandat za jazdę bez biletu trzeba zapłacić w całości, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę w ratach

przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Zasadniczo w przypadku nieuiszczenia zapłaty za przejazd, przewoźnik lub osoba trzecia działająca w jego imieniu (np. firma windykacyjna) może żądać zapłaty w terminie określonym w wezwaniu do

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 68  |  69  |  70  |  71  |  72 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.