Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4230 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Eksmisja byłego małżonka z mieszkania po rozwodzie

alkoholu i wszczyna awantury, może Pani zawiadomić policję o tym fakcie. Policja powinna na podstawie art. 51 kodeksu wykroczeń (osoba, która krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2008

Postępowanie w razie braku zwrotu zapłaconej ceny w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży

sklepy internetowe. Jeżeli nadal nie będzie żadnego kontaktu ze sklepem, można złożyć w dowolnej jednostce policji, ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa. Zgodnie z art. 286 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która w celu

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2008

Prawo zastawu na rzeczach wniesionych do wynajmowanego mieszkania

popełnienia przestępstwa przywłaszczenia sobie cudzych rzeczy. Zgodnie z art. 284 § 1 k.k. osoba, która przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Samo postępowanie policji w takim przypadku nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2008

Odszkodowanie od developera za szkodę poniesioną w związku z opóźnieniem w zwrocie należnych środków

, oraz też innych kosztów jakie przez ten miesiąc poniosłem w wyniku tego przesunięcia?

Ogólna zasada z art. 415 k.c. (kodeksu cywilnego) stwierdza, że osoba, która z winy swej wyrządziła drugiemu szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia. Ponadto

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2008

Odroczenie terminu rozprawy sądowej na wniosek strony

na Pani wniosek, a Pani nie powołałaby pełnomocnika lub nikt inny nie powiadomiłby Panią o wyniku rozprawy (osoba występująca jako publiczność), to może Pani o tym czy rozprawa się odbyła i został wydany wyrok, uzyskać informację telefonicznie w

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób represjonowanych

osoba ubiegająca się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie była represjonowana z powodu działalności mającej miejsce przed dniem 31 grudnia 1956 roku. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie zostaje zasądzone od Skarbu Państwa, który w postępowaniu występuje

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Rozdzielność majątkowa nie powoduje podziału majątku dorobkowego

osoba na mocy testamentu). Podobnie zgodnie z art. 935 1 k.c. (kodeksu cywilnego), przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji (oczywiście chodzi o separację orzeczoną przez sąd

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 marca 2009

Można dokonać także sprzedaży udziału w samochodzie

Jutro mam dokonać zakupu samochodu. Ze względu na to, iż nie posiadam całej gotówki na zakup sprzedawca (osoba prywatna) zgodził się abym zapłaciła w dwóch ratach. Umówiliśmy się, że notarialnie spiszemy oświadczenie o tym, iż do określonego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009

Przystapienie do umowy najmu lokalu komunalnego

wstępują z mocy prawa małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Umowa o dzieło z osobą niełnoletnią

nadanie lub zmianę nr NIP. Reasumując, jeżeli osoba mająca być modelem nie ma ukończonych lat 13, umowę można zawrzeć jedynie z rodzicami, a przedmiotem samej umowy będzie zgoda na wykonanie fotografii małoletniego dziecka. W razie ukończenia

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009
« Poprzednia 1 … 67  |  68  |  69  |  70  |  71 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.