Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4215 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zasiedzenie nieruchomości przez dzierżawcę

osoba, która rzeczą faktycznie włada jak właściciel, czyli płaci podatki, dokonuje nakładów na rzecz itp. Stan faktyczny (posiadanie) często idzie w parze z tytułem prawnym do rzeczy, jednak można być posiadaczem samoistnym, nie będąc równocześnie

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 września 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wykup mieszkania komunalnego przez żonę zmarłego najemcy

stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2007

Ograniczenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy

zarobków z daty wyrządzenia szkody, według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Na podstawie art. 117 § 1 Kp, pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 października 2007

Droga konieczna nie ujawniona w księdze wieczystej

razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2007

Zapłata ubezpieczenia OC od samochodu, który został skradziony

się okazało po długich rozmowach z osoba odpowiedzialną za polisy ubezpieczeniowe w firmie leasingowej, dowiedziałam się, iż z racji niewyrejestrowania pojazdu przez firmę leasingową jestem zobligowana do zapłacenia polisy. Jak się dowiedziałam zaginął

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2007

Nienaleznie wypłacona zaliczka alimentacyjna

zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do zaliczki, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do zaliczki albo osoba nienależnie pobrała zaliczkę

Słowa kluczowe: zaliczka
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2007

Przekazanie mieszkania w wyniku umowy dożywocia a obowiązek zapłaty podatku

, opodatkowaniu podlega nabycie praw przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy). Jeżeli zatem

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Dostęp do tajemnicy państwowej osoby wobec której umorzono warunkowo postępowanie karne

prawomocnym wyrokiem, gdyż osoba taka nie została skazana. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Majątek odrębny małżonka w czasie trwania małżeństwa

Obecnie jestem osoba wolną (po rozwodzie), niebawem zamierzam zawrzeć nowy związek małżeński. W swoim dorobku mam mieszkanie, zakupione w stanie wolnym. Chciałabym aby ten dorobek, po ślubie należał wyłącznie do mnie (dziedziczony tylko np. przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Zapłata za wylicytowaną w przetargu nieruchomość

wieczyste nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez

Słowa kluczowe: przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 65  |  66  |  67  |  68  |  69 … 422 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.