Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4215 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Darowizna mieszkania dokonana przez osobę najbliższą

będą mogli wytoczyć osobie obdarowanej powództwo paulińskie, w wyniku którego mogą uznać dokonaną darowiznę za bezskuteczną. Zgodnie z art. 528 k.c. jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Samoistny posiadacz może nabyć nieruchomość przez zasiedzenie

terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności. Zgodnie z art. 646 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Wymagania stawiane kandydatom na prezesa zarządu banku

Jakie przesłanki powinien spełniać kandydat przedstawiony przez Radę Nadzorczą, która przedstawi wniosek do KNF na powołanie go na stanowisko prezesa zarządu banku?

Przesłanki obligatoryjne jakie osoba, która ma zostać powołana na stanowisko

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Ustalenie wartości nabycia spadku na potrzeby wyliczenia należnego podatku od spadków i darowizn

jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 września 2009

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę spokrewnioną z najemcą

Chciałbym zapytać o możliwość wykupu mieszkania komunalnego przeze mnie, w którym głównym lokatorem jest moja ciocia – osoba ubezwłasnowolniona częściowo (jestem jej kuratorem ustanowionym sądownie). W chwili obecnej mamy możliwość wykupienia

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Zapłata za umowę o dzieło, w razie braku współdziałania zleceniodawcy

Pewna osoba zleciła mi do wykonania pewne dzieło. Nie zawarłem z nim żadnej umowy w formie pisemnej, ale porozumieliśmy się co do ceny i innych parametrów tej rzeczy. Ustaliliśmy, że otrzymam zaliczkę. Na potwierdzenie zlecenia, osoba ta przesłała

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 stycznia 2010

Bezpodstawne wzbogacenie nie może opierać się na stosunkach umownych

wzbogacenie. Zgodnie z tym przepisem, osoba, która bez podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązana jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Z przepisu tego wynika, że wzbogacenie

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2010

Brak świadomości uzasadnia powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej umowy

, niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania. Stan taki musi przy tym wynikać z przyczyny wewnętrznej, a więc ze stanu, w jakim znajduje się osoba składająca oświadczenie woli, a nie z okoliczności zewnętrznych, w jakich osoba ta się

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2010

Przenieść własność nieruchomości budynkowej można tylko wraz z własnością gruntu, na którym on jest usadowiona

dalsza sprawa sprzedaży ich, tzn. czy sprzedaję domek z gruntem czy bez lub może grunt jest dzielony procentowo na kilka rodzin? Czy jako inwestor powinnam budować domki jako osoba prywatna czy osoba posiadająca działalność gospodarczą? Co byłoby bardziej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 maja 2010

Prawo wspólnika do reprezentowania spólki jawnej

ze wspólników jednoosobowo wydał polecenie służbowe pracownikowi na podstawie artykułu 42 k..p. powierzające inną pracę na czas 3 miesięcy. Czy powyższe polecenie Sąd może uznać za nieważne z uwagi ,że osoba je wydająca nie miała legitymacji do

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 61  |  62  |  63  |  64  |  65 … 422 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.