Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zapisem testamentowym spadkodawca może nałożyć na spadkobiercę obowiązek określonego świadczenia

spadkobiercy, bowiem w następstwie realizacji zapisu określona osoba otrzymuje korzyść majątkową, na wypadek śmierci spadkodawcy. Jednakże zapisobierca nie jest bezpośrednim następcą spadkodawcy pod tytułem szczególnym. Z mocy zapisu powstaje zobowiązanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 kwietnia 2010

Przedsiębiorca może działać przez pełnomocnika

ustanowiony zapis, że pełnomocnictwo takie nie gaśnie na wypadek śmierci mocodawcy. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym przedsiębiorca winien udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa. Osoba ta jako jego pełnomocnik będzie mogła albo dalej prowadzić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2010

Każda działalność gospodarcza, w tym także prowadzenie portalu internetowego podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych

jedynie rodzaj, sposób prowadzenia działalności polegającej na publikacji i zarządzaniu stroną internetową. Każda osoba publikująca w Internecie strony internetowe lub w inny sposób prowadząca działalność za pośrednictwem Internetu (np. sprzedaż za

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2010

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

rozliczenia może być poczytane jako przywłaszczenie sobie powierzonego mienia. Zgodnie z art. 284 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W związku z

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2010

Wysokość poniesionej szkody należy wykazać

swoim majątku określona osoba (poszkodowany). Zasadniczo szkoda może występować w dwojakiej postaci, po pierwsze może ona obejmować straty , które poszkodowany poniósł ( damnum emergens ), czyli straty majątkowe polegające na pomniejszeniu czynnej

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Adwokat nie może obciążyć strony przeciwnej kosztami porady prawnej

Pewna osoba korzystała z porady adwokackiej przeciwko naszej firmie (chodzi o uregulowanie należności w wysokości kilkuset złotych. My tą należność jej spłaciliśmy po piśmie od adwokata. Wyszło nieporozumienie i nie wiedzieliśmy o zadłużeniu. Teraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 października 2011

Zabezpieczenie pomysłu poprzez umowę o zachowaniu poufności

W chwili obecnej chciałbym zrealizować swój pomysł na przedsięwzięcie biznesowe. Chciałbym przedstawić mój projekt pewnej osobie ale jednocześnie chciałbym aby osoba ta nie przekazywała innym osobom powierzonych informacji, a przede wszystkim

Słowa kluczowe: idea, konkurencja, NDA, pomysł
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Ustanowienie zarządu nieruchomością wspólną

mniejszość. Zarządcą może być ustanowiony jeden ze współwłaścicieli lub osoba trzecia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13.04.1966 roku sygn. akt II CR 24/66 stwierdził, że zarządca jest obowiązany wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Obowiązek meldunkowy spoczywa na lokatorze

podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Podobnie wygląda sprawa z wymeldowaniem, również to na tej osobie, a nie na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek dopełnienia obowiązku meldunkowego. Jeżeli osoba taka opuści miejsce

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Konsument może wypowiedzieć umowę z przedsiębiorstwem energetycznym na koniec nastepnego miesiąca

(osoba fizyczna zawierająca umowę nie związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), to można taką umowę rozwiązać bez zachowania zapisów o warunkach wypowiedzenia tej umowy. Zapisana w umowie klauzula umożliwiająca wypowiedzenie jej na 3

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2012
« Poprzednia 1 … 59  |  60  |  61  |  62  |  63 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.