Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej

. jej przedstawiciel ustawowy. Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, będzie zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. Opinia biegłego oprócz oceny stanu zdrowia psychicznego lub zaburzeń psychicznych

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Przedawnienie roszczeń o zachowek

dodać, że osoba zobowiązana do zapłaty zachowku (obdarowana) może skutecznie uchylić się od zapłaty należnego zachowku powołując się na okres przedawnienia tego roszczenia. W myśl art. 1007 § 1 k.c. roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Świadczenie emerytalne w przypadku zbiegu ze świadczeniem do renty z tytułu wypadku w pracy

) przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo 2) emeryturę powiększoną o połowę renty. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji przyszłych rat alimentacyjnych jeżeli spłaci zaległości

może odstąpić od egzekucji komorniczej na mój wniosek, na podstawie faktu spłacenia całości zadłużenia, czy też wniosek taki musi wycofać osoba, która go złożyła (moja zona)?

Organ egzekucyjny jakim jest komornik dokonuje czynności na wniosek

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

W 2008 roku zmarła osoba, która pozostawiła mi w testamencie 1/2 mieszkania własnościowego. Prawomocny wyrok sądu został wydany w roku 2009. Czy sprzedając mieszkanie w roku 2009 będę zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, z

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 listopada 2009

Właściciel mieszkania wykupionego od gminy, może nim co do zasady swobodnie dysponować

wieczystą, na którą się czeka do 10 miesięcy.

Co do zasady każda osoba może swobodnie dysponować swoim majątkiem. Oznacza to, że po zawarciu przez Pańską matkę umowy wykupu mieszkania i spełnienia określonych w tej umowie warunków, powodujących

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2009

Umowa przewidująca zapłatę należnego zachowku może być zawarta dopiero po ustaleniu prawa do zachowku

(zakładając, że nie ma innych potencjalnych spadkobierców uprawnionych do zachowku), żadna osoba nie miałaby roszczeń o zachowek. Przeniesienie przez Pana darowizny czy też części tej nieruchomości czy też równowartości środków pieniężnych, nie będzie

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Niezbędny jest tytuł prawny do mieszkania aby uzyskać dodatek mieszkaniowy

wynika, że uprawniona do dodatku mieszkaniowego jest osoba, która jest właścicielem budynku i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych. Przepis nie posługuje się zatem określeniem współwłasności, stąd istnieje możliwość, że dokonując takiej wykładni

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 stycznia 2010

Czym się różni funkcja prezesa zarządu spólki akcyjnej od członka zarządu

jednego z członków zarządu funkcją prezesa zarządu jeżeli osoba ta jest prawidłowo wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lutego 2010

Na przysługuje środek zaskarżenia na postanowienie o przedstawieniu zarzutów w postępowaniu karnym

zarzutów, środek zaskarżenia nie przysługuje. Jak wynika z art. 313 § 1 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego) jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba

Słowa kluczowe: zarzuty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 marca 2010
« Poprzednia 1 … 58  |  59  |  60  |  61  |  62 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.