Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4230 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zakres odpowiedzialności dłużnika

zajęcia rzeczy, które nie stanowią własności dłużnika lecz były w jego posiadaniu, na podstawie art. 841 § 1 k.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Nie można wymeldować osoby przebywającej w zakładzie karnym bez zgody tej osoby

, używającego przemocy.

Kwestie meldunkowe regulują zapisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, z dnia 10 kwietnia 1974 r. Zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy, osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2008

Becikowe przysługuje jedynie w przypadku zamieszkiwaniu w kraju

krajem. Można także dodać, ze Kodeks cywilny stwierdza, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Więc w przypadku zamieszkania chodzi o stan faktyczny, a nie o kwestie związane z

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 maja 2008

Odpowiedzialność za długi męża powstałe przed zawarciem związku małżeńskiego

Mąż prowadząc działalność gospodarczą (lombard) otrzymał kwotę na cele lombardowe od osoby trzeciej , pieniądze te zostały przekazane osobie pożyczającej, która nie wywiązała sie ze spłaty pomimo wyroku sądu. Osoba, która przekazała mężowi kwotę

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2008

Zachowek stanowi prawo spadkobieców ustawowych, w przypadku dokonania darowizn przed śmiercią spadkodawcy

upływem lat trzech od otwarcia spadku. Tym samym, po okresie gdy nastąpiło przedawnienie, osoba zobowiązana do uzupełnienia zachowku, może uchylić się od zapłaty zachowku, powołując się na zarzut przedawnienia (roszczenia przedawnione nie mogą być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2008

Wnuk najemcy nie wchodzi w stosunek najmu z mocy prawa, po jego śmierci

. w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2008

Pełnomocnictwo do przyjęcia spadku i prowadzenia spraw spadkowych

pełnomocnika do złożenia w Pana imieniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W dokumencie pełnomocnictwa musi być wpisane, że mocodawca upoważnia określoną osobę, podając jej dane osobowe oraz dokument tożsamości, którym się ta osoba

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Zmiana płatności alimentów - bezpośrednio do rąk osoby uprwnionej

rachunek bankowy. Osoba taka winna w umowie alimentacyjnej zobowiązać się do zawieszenia lub umorzenia prowadzonej egzekucji. Dla uprawnionego nie stanowi to żadnego zagrożenia, gdyż może w każdej chwili złożyć do komornika wniosek o wszczęcie lub

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Gmina informuje lokatora z orzeczoną eksmisją o przyznaniu lokalu socjalnego

taki zapewnia osoba, która ma tytuł prawny do lokalu, w którym lokator z orzeczonym nakazem eksmisji zamieszkuje (np. nowy nabywca). Lokal taki musi spełniać wszelkie wymogi lokalu socjalnego. Dla właściciela lokalu mieszkalnego zapewnienie osobie

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2008

Darowizna dokonana przez spadkodawcę, co do zasady jest doliczona do masy spadkowej dla potrzeb obliczenia zachowku

całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 57  |  58  |  59  |  60  |  61 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.