Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skazanie za popełnione przestępstwo jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

bez wypowiedzenia i wygaśnięcie stosunku pracy z mianowania z pracownikiem samorządowym następuje na podstawie ustawy z dnia 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, właściwy organ lub osoba niezwłocznie rozwiązuje

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2007

Wypadek drogowy

wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 kk. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, dla ustalenia odpowiedzialności sprawcy za wypadek drogowy jest spowodowanie obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia trwającego powyżej 7

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2007

Przypozwanie i zabezpieczenie powództwa

czynienia z instytucją przypozwania. Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 maja 2007

Renta planistyczna

Plan zagospodarowania przestrzennego w gminie wszedł w życie w sierpniu 2003 roku. Czy jeśli właściciel dokona darowizny na najbliższego członka rodziny (syn daruje ziemię mamie), a ta osoba sprzeda później działkę to czy w ten sposób uniknie się

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2007

Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza publicznego

wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Na tej podstawie może złożyć

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2007

Reklamacja wystawionej faktury

Prowadzę działalność gospodarczą jak osoba fizyczna. Moja działalność w 99% opiera się na współpracy z jedna firmą, jest to firma Telekomunikacyjna. Pośredniczę w sprzedaży usług tej firmy. W wyniku współpracy maja również miejsce sporne sytuacje w

Słowa kluczowe: przedsiębiorca, reklamacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2007

Pełnomocnictwo do podpisania rozwiązania umowy najmu

, że pełnomocnik podpisuje się na porozumieniu własnym imieniem i nazwiskiem (a nie mocodawcy). Dla Pana jest to korzystne, gdyż gdyby osoba ta nie chciała się wyprowadzić, miałby Pan przed sobą długotrwałe postępowanie sądowe o eksmisje, a w przypadku

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lipca 2007

Zameldowanie na pobyt stały bez zgody właściciela mieszkania

przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy, właściciel nieruchomości potwierdza jedynie fakt pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy. Dopiero w przypadku, gdy osoba

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Przeszkody w zawarciu małżeństwa z krewnym

, przysposabiający i przysposobiony . Pokrewieństwo oznacza wzajemny stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka. W wypadku pokrewieństwa w linii prostej, jedna osoba pochodzi od drugiej. Wstępnymi są rodzice, dziadkowie itd., zstępnymi

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Auto kupione od osoby nie będącej jego właścicielem

kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Kupujący może od umowy sprzedaży odstąpić z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej, choćby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2007
« Poprzednia 1 … 55  |  56  |  57  |  58  |  59 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.