Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4218 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jeżeli osiągasz dochody musisz zapłacić podatek dochodowy

podatki, itd.

Po pierwsze prowadzi Pan działalność gospodarczą, która może być prowadzona w jednej z kilu form, a mianowicie może Pan taką działalność prowadzić jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, albo spółka prawa handlowego

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

Wykup mieszkania komunalnego przez najemcę

jedna osoba tylko dlatego, że nie wystąpiła z takim wnioskiem. W tym roku minie 6 lat, tyle czasu walczę z urzędnikami, bez skutku. Jak to jest, że jednym przysługuje prawo wykupu, innym nie. Co mam zrobić żeby nie stracić mieszkania z winy nieżyciowych

Słowa kluczowe: najem lokalu, wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2008

Wykreślenie wzmianki o prowadzeniu egzekucji z księgi wieczystej

wierzycieli (6 osób) na łączną kwotę 1.5 mln złotych. Komornik otrzymał wszystkie pieniądze, czyli od banku finansującego oraz od kupującego. Zapis z działu III KW, powinien zostać usunięty, ale nie został. Aktualnie funkcję komornika, przejęła nowa osoba

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Odpowiedzialność za treści publikowane w Internecie

na terenie Polski. Przy czym dla odpowiedzialności sprawcy nie ma znaczenia ani jego narodowość ani to w jakim języku treści są publikowane. Wystarczającą przesłanką będzie fakt, że osoba w naszym kraju do tych treści dotrze i zgłosi ten fakt organom

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Kolejność zaspokajania wierzycieli przez komornika

komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2008

Powstanie rady szkoły a uprawnienia rady pedagogicznej szkoły

identyfikujących określoną osobę (np. poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej) stanowi naruszenie prawa w zakresie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych. Osoba, której prawa zostały naruszone może żądać zaniechania

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Niezachowanie formy pisemnej przy umowie o roboty budowlane ma daleko idące konsekwencje

wystawić Pan fakturę i przedstawić ją inwestorowi do zapłaty, jednakże wówczas będzie Pan musiał odprowadzić podatek VAT. Wówczas do pozwu doręczy Pan także fakturę. Jeżeli jednak inwestorem jest osoba fizyczna, to brak formy pisemnej zasadniczo wyklucza

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2008

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

Prowadzę Agencję Ubezpieczeniową. Przez okres kilku miesięcy zatrudniałam pracownicę. Była to osoba nieuczciwa, umowa z nią została rozwiązana za porozumieniem stron. Obecnie ta osoba została zatrudniona na stanowisko agenta w tym samym

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Niezgodność umowy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla ubezpieczeń grupowych na życie zapisało, że ochroną ubezpieczeniową może być objęta osoba związana z ubezpieczającym stosunkiem prawnym określony w polisie. Ubezpieczający we

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Podatek VAT od umowy o dzieło

polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem zgodnie z powyższą definicją, podatnikiem podatku VAT będzie także osoba fizyczna, chociażby formalnie nie była zarejestrowana jako

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008
« Poprzednia 1 … 51  |  52  |  53  |  54  |  55 … 422 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.