Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedaż mieszkania z lokatorem

Na podstawie aktu notarialnego kupiłem od siostry mojej babki mieszkanie do remontu - bez żadnych zobowiązań. Jestem jedynym właścicielem tego mieszkania. Ta osoba do tej pory mieszka w tym mieszkaniu i jest zameldowana. Czy mogę teraz po remoncie

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2007

Ponowne wszczęcie postępowania spadkowego

nabycia spadku. Zgodnie z art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego (Kpc), dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2007

Terminy rozpatrzenia skargi administracyjej

urzędzie konsularnym. Termin uważa się za zachowany również w przypadku, gdy przed jego upływem żołnierz lub członek załogi statku morskiego złożył je w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku, a także gdy osoba pozbawiona wolności złożyła

Słowa kluczowe: skarga, skarga administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2007

Poszukiwanie spadkobiercy

tym problem, ponieważ teściowa wie tylko tyle, że ta osoba istnieje i mieszka gdzieś na drugim końcu Polski. Zastanawiam się, w jakim celu jest prowadzona taka sprawa, skoro tak naprawdę nie ma własności jeszcze, gdyż poza mieszkaniem spółdzielczym

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 października 2007

Ochrona wynagrodzenia za pracę przed egzekucją

komornik. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 października 2007

Prawa autorskie do opracowania cudzego utworu

art. 24 § 1 Kc, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2007

Odstąpienie od umowy na podstawie rękojmi

samochodu. Ten samochód nabyłem kilka lat temu od osoby, która zajmowała się zawodowo sprowadzaniem samochodów z Niemiec. Osoba ta zapewniała mnie, że pojazd miał niewielkie uszkodzenia (poduszki powietrzne nie były uszkodzone więc przyjąłem, że faktycznie

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Alimenty od osoby nie posiadającej pracy

z tytułu działalności gospodarczej nadmiernie inwestując pieniądze, albo osoba zobowiązana nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu, pracuje w niepełnym wymiarze godzin, bądź też pracuje dorywczo) - podstawa prawna uchwała pełnego

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Nie każdy krewny wstępuje w stosunek najmu po zmarłym najemcy

, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Opisany przepis nie obejmuje w kręgu

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2008

Wymeldowanie i eksmisja z mieszkania

pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy. Dopiero w przypadku, gdy osoba przebywająca w lokalu mieszkalnym nie dopełni obowiązku meldunkowego, obowiązek ten przechodzi na właściciela nieruchomości art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy). Podobnie

Słowa kluczowe: eksmisja, obowiązek meldunkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2008
« Poprzednia 1 … 50  |  51  |  52  |  53  |  54 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.