Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4217 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Aby osoba nie będąca właścicielem

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w celach komercyjnych bez wymaganej zgody jest zabronione

. Jeśli stworzony filmy nie posiada takich cech to należy uznać, że osoba która prezentuje znak towarowy nie posiadając do tego uprawnienia a tym samym dopuszcza się naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, gdyż go wykorzystuje we własnych celach

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawarcie umowy najmu wg zasad określonych w § 17 pkt. 1 i 2. Wymóg pełnoletności nie dotyczy osób małoletnich wstępujących w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego. Jeżeli osoba

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne

jego zapłaty. Waloryzacji dokonuje organ, osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do zapłaty odszkodowania. Dopiero w razie zwłoki z zapłatą odszkodowania, uprawniony wywłaszczony właściciel może żądać odpowiednich odsetek za zwłokę, lub

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Zasiedzenie nieruchomości

nieruchomość po upływie lat 30. Nabyć nieruchomość przez zasiedzenie może osoba, która jest posiadaczem samoistnym czyli osoba która faktycznie włada rzeczą jak właściciel –art. 336 kc. Tj. płaci podatki od tejże nieruchomości, naprawia ją a wszyscy wokoło

Słowa kluczowe: spadek, zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Wniosek zobowiazanego o obniżenie alimentów musi być umotywowany zmianą jego sytuacji

postaci stypendium socjalnego, które częściowo zaspokaja jego potrzeby, gdy zobowiązanemu do płacenia alimentów przybyła nowa osoba uprawniona względem niego do alimentacji, np. urodziło mu się dziecko lub o alimenty wystąpili rodzice

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2006

Odbiór wezwania do sądu i podpis innej osoby na tym wezwaniu

, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Odpowiedzialności karnej podlega jedynie osoba, która dokonała fałszerstwa, chyba że do tego przestępstwa pracownik był podżegany. Zgodnie z art. 18 § 1 kk odpowiada za

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2006

Skutki niedoręczenia wypowiedzenia umowy

jeżeli pomimo wypowiedzenia osoba ta nie opuści mieszkania nie pozostanie nic innego jak skierowanie sprawy na drogę sądową, z tzw. powództwem windykacyjnym (o wydanie rzeczy). Odpowiedź na drugie pytanie jest również dość trudna. Moim zdaniem może

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - uchylenie się od skutków oświadczenia woli

(subiektywna istotność). O groźbie mówimy, gdy ktoś, w celu zmuszenia drugiej osoby do złożenia oświadczenia woli, zapowiada użycie środków mogących wywołać negatywne konsekwencje. Groźba musi być poważna, tzn. że osoba zmuszana może realnie obawiać się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 grudnia 2006

Nielegalne nagrywanie osób trzecich może być przestępstwem

dowodem na namawianie do składania fałszywych zeznań przed sądem. Czy dokonane w takich okolicznościach nagranie nosi znamiona przestępstwa.

Zgodnie z przepisami prawa każda osoba ma prawo do prywatności oraz ochrony informacji. Inne osoby nie mają

Słowa kluczowe: podsłuch
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 49  |  50  |  51  |  52  |  53 … 422 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.