Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dokument prywatny w postępowaniu sądowym

, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Wystarczy zatem, że opisze Pani stan faktyczny, opisując okoliczności jakich była Pani świadkiem, zawierające czas, miejsce i ich przebieg, a następnie pod pismem takim (które

Słowa kluczowe: dowody
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009

Dłużnik ma obowiazek zwrotu środków zapłaconych wierzycielowi przez poręczyciela

na odzyskanie tych pieniędzy w sadzie i jak się za to zabrać?

Zgodnie z treścią artykułu 518 § 1 pkt. 1 k.c. (kodeksu cywilnego) osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty jeżeli płaci

Słowa kluczowe: poręczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę jest możliwe po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy

. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2010

Wykupienie mieszkania z WAM przez cywila

kwatera i kwatera internatowa, przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony. Jeżeli zatem osoba zajmująca lokal mieszkalny posiada

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2010

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy musi mieć określony charakter

czynienia ze świadczeniem pracy na podstawie stosunku pracy, czy też świadczeniem na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Osoba w wielku powyżej lat 16 (młodociany) może zostać zatrudniona na podstawie umowy o pracę przy lekkich pracach. Tak samo jak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 grudnia 2010

W przypadku ustalenia prawa do renty socjalnej, nie można jednocześnie pobierać renty rodzinnej - można natomiast wybrać jedno z tych świadczeń

Niedawno zmarł mój tata, który otrzymywał emeryturę. Złożyliśmy wniosek do ZUS o przyznanie mamie renty rodzinnej i taką pozytywną decyzję mama otrzymała. Mieszkam razem z mamą i pobieram rentę socjalną, do której nabyłam prawo jako osoba niezdolna

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 stycznia 2011

Jak ominąć pośrednika w obrocie nieruchomościami?

umowa zawierać będzie zapis, że wynagrodzenie jest należne tylko w przypadku zawarcia umowy przez klienta z osobami, które wskazał pośrednik, to wówczas pośrednik musiałby wykazać, że konkretna osoba, będąca stroną umowy z klientem została prze niego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Licytacja nieruchomości dłużnika nie wymaga eksmisji

mieszkalnych, co do zasady zawsze dochodzi w toku egzekucji do sprzedaży takiego mieszkania wraz z lokatorami, którzy zajmują to mieszkanie. Osoba przystępująca do licytacji nieruchomości winna sobie zdawać sprawę z ewentualnych problemów związanych z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Przy umowie o dzieło musi ono powstać

.). Reasumując, osoba pobierająca świadczenia emerytalne może być zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło lub zlecenia), jednakże w opisanym stanie faktycznym należy przyjąć, że wykonywanie czynności w charakterze logopedy przez taką osobę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 sierpnia 2012

Dostęp do rachunku bankowego współmałżonka w razie podziału majątku wspólnego

w przypadku gdy osoba, której informacje te dotyczą (współmałżonek będący posiadaczem rachunku bankowego), na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Współmałżonek

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013
« Poprzednia 1 … 48  |  49  |  50  |  51  |  52 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.