Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4230 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wnuk nie wchodzi w stosunek najmu po zmarłej babci

stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Bank może ujawnić informację stanowiącą tajemnicę bankową za zgodą osoby, której informacje te dotyczą

objętych tajemnicą bankową osobom trzecim na podstawie ww. przepisu, jednakże informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, 106a i 106b, wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych

Słowa kluczowe: poręczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2008

Spłata kredytu mieszkaniowego nie jest przeznaczeniem środków ze sprzedaży mieszkania na zakup innego mieszkania

. Ustawa przewiduje, że osoba, która wykupiła lokal od gminy wraz z udzieloną jej bonifikatą, zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 ustawy, w razie dokonania zbycia nieruchomości przez właściciela lub wykorzystanie jej na inne cele niż cele uzasadniające

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2008

Jak odzyskać pożyczkę zawartš ustnie bez żadnego potwierdzenia

przeprowadzić rozmowę dot. warunków spłaty pożyczki. Osoba, która będzie œwiadkiem przy takiej rozmowie, może być w sprawie sšdowej przesłuchana w charakterze œwiadka na takš okolicznoœć. Generalnie, aby móc w postępowaniu sšdowym uzyskać odpowiednie orzeczenie

Słowa kluczowe: pożyczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2008

Prawa osoby trzeciej w przypadku zajęcia rzeczy nie należących do dłużnika

takiej sytuacji dłużnik nie może nic zrobić. Jedynie właścicielowi tego zajętego służy prawo do złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego do sądu. Zgodnie z a rt. 841 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2008

Zachowek przysługuje w przypadku śmierci spadkodawcy

?

Każda osoba może rozporządzać swoim majątkiem i w tym zakresie prawo nie może jej ograniczać. Jednakże przepisy prawa przewidują ochronę osób najbliższych w przypadku śmierci spadkodawcy, poprzez tzw. instytucje zachowku. Instytucja zachowku jest

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2008

Obowiązek wydania testamentu

W dokumentach, która posiadała ciotka Zofia znalazłem wypis testamentu sporządzony 8 lat temu. Czy muszę ten dokument wysłać niezwłocznie do sądu czy dopiero razem z wnioskiem?

Zgodnie z art. Art. 646 § 1 k.p.c. osoba, u której znajduje się

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Zmiana zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

, dla odwołania członków zarządu wystarczy uchwała wspólników w tym zakresie. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, a w jego miejsce może zostać powołana nowa osoba do tej funkcji. Spółka nie modzie działać bez organu

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2009

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

nieruchomości?

Na wstępie należy stwierdzić, że co do zasady właścicielem nieruchomości jest ta osoba, która wpisana jest jako właściciel w księdze wieczystej, więc zgodnie z opisem stanu faktycznego, obecnie właścicielem nieruchomości jest osoba, która

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Syn zamieszkujący w chwili śmierci z emerytowanym żołnierzem ma prawo do służbowego lokalu mieszkalnego

ten nie obejmuje zameldowania lecz także kwestię wspólnego zamieszkiwania. Organy szczegółowo rozważyć będą wszystkie okoliczności związane z zamieszkiwaniem. Oznacza to, że w razie samego zameldowania bez faktycznego zamieszkiwania, osoba ta nie

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 47  |  48  |  49  |  50  |  51 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.