Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga administracyjna

się odsetek i kosztów związanych z należnością główną), podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje skargę osoba przez nią upoważniona z wymieniem przyczyny, dla której strona

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Zachowek dla dziecka pozamałżeńskiego

odrzuciły, a także małżonek, który jest wyłączony od dziedziczenia. Wysokość zachowku wynosi połowę tego co należy się spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego, a jeżeli osoba ta nie jest trwale zdolna pracy albo uprawniony jest małoletni, wysokość

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lipca 2006

Wykroczenie drogowe popełnione bez wiedzy właściciela pojazdu

była sprawcą ww. wykroczeń. Osoba ta odmówiła zapłaty, wobec czego Zarząd Dróg, który wystawił mandat, ponownie wezwał mnie do uiszczenia kary. Czy oświadczenie moje wydane z całą odpowiedzialnością pod groźbą prawną, które w razie konieczności może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Prawo pierwokupu nie przysługuje wierzycielowi w postępowaniu egzekucyjnym

Czy jako wierzyciele mamy prawo do pierwokupu nieruchomości, która na nasz wniosek jest licytowana przez komornika?

Niestety prawo pierwokupu nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wierzycielowi nie przysługuje. Tak jak każda inna osoba

Słowa kluczowe: egzekucja, licytacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2006

Ubezwłasnowolnienie a czynność prawna dokonana w imieniu ubezwłasnowolnionego

pozostającej pod opieką, udziela sąd opiekuńczy na wniosek opiekuna (art. 593 kodeksu postępowania cywilnego). Jednym słowem musi Pani złożyć wniosek do sądu opiekuńczego w tej sprawie (sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy). Gdyby osoba

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Odrzucenie spadku po zmarłym bracie

spadkobierca testamentowy spadek odrzucił lub został uznany za niegodnego, albo zmarł przed spadkodawcą. Kolejność dziedziczenia ustawowego określają art. 931-937 Kodeksu cywilnego, testamentowe - spadkobiercą staje się osoba wskazana w

Słowa kluczowe: dziedziczenie, spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie

Słowa kluczowe: udziałowiec, udziały
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2006

Nieważność testamentu

którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, w każdym razie po upływie 10 lat od otwarcia spadku. Podważenie ważności ostatniego testamentu spowoduje, iż ważny będzie testament poprzednio sporządzony. Jeżeli testator

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 stycznia 2007

Obowiązek alimentacyjny krewnych ojca dziecka i wysokość zajęcia emerytury

, obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 stycznia 2007

Podatek od spadków i darowizn

jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 45  |  46  |  47  |  48  |  49 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.