Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4222 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Właściwość przy rejestracji pojazdu

. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla celów administracyjnych miejscem zamieszkania będzie adres, pod jakim osoba fizyczna jest zameldowana na pobyt stały. Tym samym organem

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2012

Oszustwo czy niewykonanie umowy

Pewna osoba miała pożyczyć mi pieniądze. Najpierw umówiliśmy, że wpłacę jej określoną kwotę jako zaliczkę na poczet jej wynagrodzenia za udzielenie pożyczki. Po wpłacie pieniędzy i podpisaniu umowy zaczęły się problemy, nie odbierał ode mnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej

Kupiłem auto i teraz nie mogę go zarejestrować ani ubezpieczyć gdyż dowód rejestracyjny jest sfałszowany. Właściciel sprzedał auto do komisu, z komisu kupiła go inna osoba a ja od tej osoby. W dowodzie wbity był zastaw bankowy ale jest wykreślony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Wypowiedzenie umowy lokatorowi z uwagi na zamieszkanie właściciela w tym lokalu

trzyletni. Ten najdłuższy termin wypowiedzenia (nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego), przewidziany jest w sytuacji, gdy właściciel lub wskazana w ustawie osoba jemu bliska zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Odpowiedzialność za fałszywe dowody

to Pana mama będzie mogła odmówić zeznań w tej sprawie jako osoba najbliższa, a więc trudno będzie Panu dowieść winę i sprawstwo czynu z art. 235 kk. Przepis ten bowiem stanowi, że odpowiedzialności karnej podlega osoba, która przez tworzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

dla sprawy, ponieważ zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych a taką jest osoba ubezwłasnowolniona nie może ustanowić pełnomocnika. Wynika to z ogólnych reguł prawa cywilnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Umorzenie postępowania karnego nie jest skazaniem

i infrmacja o ukaraniu będzie w rejestrze karnym?

Osoba, wobec, której umorzono postępowanie karne w świetle polskiego prawa nie jest osobą skazaną, czy też karaną. Katalog kar oraz środków karnych jest jasno wymieniony w kodeksie karnym (art

Słowa kluczowe: karne postępowanie, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Alimenty od rodziny ojca dziecka

zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Porady prawne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Pomówienie

– art. 234 kk oraz za składanie fałszywych zeznań. Oprócz sprawy karnej w przypadku, gdy naruszone zostały dobra osobiste człowieka, takie jak m. in. jak cześć, można domagać się aby osoba, która dopuściła się naruszenia, złożyła odpowiednie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 maja 2006
« Poprzednia 1 … 44  |  45  |  46  |  47  |  48 … 423 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.