Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4212 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie każda nieprawdziwa wypowiedź, stanowi pomówienie lub naruszenie prawa

przyjętymi zasadami współżycia społecznego. W przypadku naruszenia dóbr osobistych, osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on

Słowa kluczowe: pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Przeglądanie prywatnych dokumentów i korespondencji jest przestępstwem

przepisu, osoba która bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne

Słowa kluczowe: tajemnica
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 kwietnia 2010

Co zrobić ze współlokaorem, który nie chce płacić kosztów zwiazanych z utrzymaniem mieszkania

sądownie?

Każda osoba zajmująca lokal mieszkalny, czy to na podstawie stosownej umowy czy też bez takiego tytułu obowiązana jest uiszczać należne koszty utrzymania lokalu, w tym koszty opłat związanych ze zużyciem mediów. Jeżeli lokator lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2010

Ważność czynności prawnej dokonanej bez zgody współmałżonka

skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej. Ponadto w myśl art. 38 k.r.o. jeżeli na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba

Słowa kluczowe: zgoda współmałżonka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Wykonanie zapisu lub polecenia przez spadkobiercę testamentowego

ze spadku zapisanej przez babcię i dziadka?

Każda osoba może rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci poprzez sporządzenie testamentu. Zasadniczo spadkodawca sporządzając nowy testament winien odwołać poprzedni, jeżeli jednak spadkodawca

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Naruszenie autorskich praw majątkowych do utworu jakim są zdjęcia

Portal zajmujący się sprzedażą zdjęć zamieścił ofertę zdjęcia - pejzażu nadmorskiego, podając cenę. Osoba odwiedzająca ów portal może przed zakupem obejrzeć pomniejszenie zdjęcia. Ktoś zamieszcza na swoim portalu pomniejszenie tego zdjęcia, nie

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Brak tytułu prawa włąsnosci do nieruchomości

posiadanie w złej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Nabyć nieruchomość przez zasiedzenie może osoba, która jest posiadaczem samoistnym czyli osoba która faktycznie włada

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 września 2010

Nie każdy może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

sądami cywilnymi) osoba, która znajduje się w stosunku stałego zlecenia ani osoba, która zajmuje się zarządem majątkiem strony. Nie ma także w tym zakresie znaczenia czy we wcześniejszym etapie postępowania pełnomocnik ten zastępował stronę , albowiem

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2011

Prawo do wykupu mieszkania komunalnego nie przechodzi na inne osoby z chwilą śmierci uprawnionego najemcy

lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2011

Komornik skarbowy może dokonać zajęcia rzeczy będącej w posiadaniu osoby trzeciej

wszystkim w miejscu zameldowania zobowiązanego, albowiem z przepisów ustawy z dnia 10 kwietna 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych istnieje domniemanie, że osoba ma swoje miejsce zamieszkania tam gdzie jest zameldowana (przebywa z zamiarem

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 43  |  44  |  45  |  46  |  47 … 422 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.