Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie w przypadku przywłaszczenia sobie cudzej rzeczy

cudzej rzeczy W opisanym przypadku jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 284 § 2, osoba, która przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku przywłaszczenia

Słowa kluczowe: przestępstwo, przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Zniesienie alimentów na dziecko

uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn nie zasługujących na usprawiedliwienie (np. ponosi straty z tytułu działalności gospodarczej nadmiernie inwestując pieniądze, albo osoba zobowiązana nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu, pracuje w

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Szkoda wyrządzona ruchem pojazdu mechanicznego

Pan także powołać się na treść art. 424 k. c. który określa stan wyższej konieczności, który zwalnia z odpowiedzialności odszkodowawczej. Przepis ten przewiduje, że nie odpowiada za szkodę osoba, która zniszczyła lub uszkodziła cudzą rzecz w celu

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2008

Jak pozbyć się osób zamieszkujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego

wymeldowaniem, również ta osoba, a nie właściciel nieruchomości jest zobowiązany dopełnić obowiązku meldunkowego. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy, właściciel nieruchomości potwierdza jedynie fakt pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2008

Przekazanie zdjęć zawierających treści pornograficzne nie zawsze wyczeruje znamiona przestępstwa

pornograficzny, albo następuje naruszenie praw autorskich do utworu, w określonych okolicznościach czyn taki może naruszać normy prawa karnego. Zgodnie z art. 202 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która publicznie prezentuje treści pornograficzne

Słowa kluczowe: pornografia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Prawo do najmu lokalu komunalnego nie jest prawem zbywalnym

przepisów prawa nie przewiduje dokwaterowania osoby, do lokalu mieszkalnego wbrew woli właściciela lokalu mieszkalnego. Osoba taka nie może nie tylko wprowadzić się do mieszkania, do którego nie ma tytułu prawnego, ale prawo przewiduje ochronę miru domowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolnosci w razie odmowy odroczenia jej wykonania

konsekwencje izolacji więziennej. Osoba popełniająca przestępstwa musi liczyć się z tym, że będzie musiała ponieść za swoje czyny przewidzianą prawem karę, która może stanowić dolegliwość nie tylko dla niej, ale również dla jej rodziny [1

Słowa kluczowe: odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lipca 2009

Przestępstwo składaniefałszywych zeznań

?

Przestępstwo składania fałszywych zeznań zostało uregulowane w art. 233 k.k. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu osoba, która składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 września 2009

Obowiazek alimentacyjny dalszych krewnych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów

i jeśli egzekucja komornicza nie przynosi rezultatów, to zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym osoba uprawniona może wystąpić o alimenty (w przypadku dziecka małoletniego w jego imieniu występować będzie jego przedstawiciel ustawowy czyli np

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Pełnomocnictwo udzielone przez burmistrza

podstawa prawna udzielenia pełnomocnictwa?

Nie ma przeszkód prawnych do tego, aby gmina - jako samorządowa osoba prawna - działając poprzez swój organ jakim jest burmistrz (wójt, prezydent) udzielała pełnomocnictwa. Dotyczy to także jednoosobowego

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 42  |  43  |  44  |  45  |  46 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.