Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4218 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odnaleziony testament po zmarłym

przeprowadzić postępowanie o uchylenie lub zmianę tego postanowienia. Osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, a nie jest spadkobiercą lub jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, dowód taki może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Nabycie własnych udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Jestem wspólnikiem (posiadam 50% udziałów) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostałymi wspólnikami są dwie spółki z o. o. i jedna osoba fizyczna. Ta osoba zgłosiła chęć zbycia swoich udziałów. Zgodnie z umową spółki dotychczasowym

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2006

Adopcja czyli przysposobienie dziecka

przysposobienia konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków: skierowanie odpowiedniego wniosku do sądu o przysposobienie, osoba przysposabiana jest małoletnia, osoba przysposabiająca ma pełną

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Zrzeczenie się spadku w postaci wkładu w spółdzielni mieszkaniowej

komu przysługują jakie składniki z masy spadkowej lub dokonują darowizny na rzecz tego spadkobiercy. Osoba, która nie może dokonać czynności prawnej z uwagi na brak możliwości świadomego wyrażenia woli, jest bardziej skomplikowana. Nawet gdyby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007

Uważaj na nieuczciwych handlarzy autami

pieniądze, ale on zaoferował jako zabezpieczenie auto, które ściągnął już z Niemiec i ponoć je naprawia. Spisaliśmy umowę sprzedaży tego auta, dostałem wszystkie dokumenty ale auta na oczy nie widziałem. Od tej chwilo osoba ta zaczęła mnie unikać, co w końcu

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 października 2007

Przypozwanie ubezpieczyciela odmawiającego wypłaty odszkodowania

której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. Samo zawiadomienie o toczącej się sprawie nie powoduje, że przypozwany staje się jej stroną. Osoba

Słowa kluczowe: przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 października 2007

Nieuczciwa firma budowlana

rachunku ta osoba straszy mnie sądem. Jak postąpić w tej sprawie?

Po pierwsze przed przystąpieniem do prac remontowo – modernizacyjnych, powinna Pani zawrzeć umowę w formie pisemnej z osobą, która ten remont wykonywała. Jeżeli jednak taka umowa nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Nieodpowiednie zachowanie pracownika - odpowiedzialność cywilna i karna

pracowników. Z opisanego powyżej zdarzenia została sporządzona notatka służbowa. Jak na opisane zdarzenie powinien zareagować pracodawca (przepisy kodeksu pracy). Czy osoba wobec której użyto obraźliwych słów i gróźb może dochodzić swoich praw na drodze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 listopada 2007

Środki zaskarżenia po uprawomocnieniu się wyroku I instancji

może Pani wnieść sama, a także osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych, krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu. Prośbę o

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Sprzedaż strony internetowej

urzędzie skarbowym, czy też mogę ją nabyć jako osoba prywatna?

Oczywiście strona internetowa jako całość może być przedmiotem sprzedaży na rzecz osoby fizycznej jak również na rzecz osoby prawnej. Jeżeli kupuje Pan stronę internetową jako osoba

Słowa kluczowe: umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 41  |  42  |  43  |  44  |  45 … 422 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.