Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4230 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Za korzystanie z cudzego utworu należy się odszkodowanie

stwierdził, że przez pojęcie "stosowne wynagrodzenie" należy rozumieć takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby autor (również autor opracowania zależnego), gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Przetwarzanie danych w razie zakończenia postępowania karnego

ich przetwarzania. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych wymienione są w art. 23 ust. 1 ustawy i należą do nich m. in. zgoda osoby, której dane są przetwarzane lub okoliczność związana z realizacją umowy, gdy osoba, której dane

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

W razie śmierci najemcy członkowie najbliższej rodziny mogą wejść w stosunek najmu z mocy prawa

, że w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Ochrona osoby trzeciej przed egzekucją prowadzoną w lokalu zamieszkałym przez dłużnika

. Stanowisko takie zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15.02.1991 roku sygn. akt IV CR 550/90. W przypadku dokonania takiego zajęcia osoba trzecia (np. inny członek rodziny, który zamieszkuje wspólnie z dłużnikiem) może w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2012

Zakaz wyświetlania reklamy stron hazardowych

jest informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowaniu zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Osoba która łamie w/w zakaz powinna liczyć się z postawieniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 listopada 2013

Nieważność czynności prawnej z uwagi na brak świadomości

oświadczenie woli złożone przez osobę było skuteczne należy zbadać, czy w chwili składania tego oświadczenia osoba ta znajdowała się w stanie umożliwiającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (wyr. SA w Gdańsku z 9.3.2011 r., I ACA 1506/10

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2014

Najem lokalu mieszkalnego oraz zameldowanie lokatorów

obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym, co oznacza także, że wymeldowania winna dokonać ta osoba. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, osoba, która opuszcza

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

zapłacenia prowizji od dokonanej transakcji. Jest jednak małe, ale. Ze strony firmy umowę podpisała inna osoba, nie wymieniona w umowie z nazwiska. Na dole umowy widnieje tylko napis - z upoważnienia Pośredników Agent, pod którym widnieje podpis tej osoby

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Przestępstwo pomówienia

. Organy ścigania mogą jedynie zająć się sprawą gdyby Panu osoba ta groziła - Art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006

Upublicznienie nagrania stanowić może naruszenie dóbr osobistych

. umieszczenie w na stronie informacji o bezprawnym naruszeniu dóbr). Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny - krzywdy, którą doznaje osoba, czyjej dobra osobiste zostały naruszone, nie można zrekompensować pieniędzmi

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006
« Poprzednia 1 … 40  |  41  |  42  |  43  |  44 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.