Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4222 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przed sądem

Jeżeli osoba która nabyła działkę przez zasiedzenie w złej wierze, ukryła informację bądź złożyła fałszywa oświadczenie przed sądem, że przez działkę przebiega utwardzona droga do innych nieruchomości od przynajmniej 50 lat, to popełniła jakieś

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2009

Jazda pod wpływem alkoholu a błąd urządzenia alkotest

byłem karany.

Według Art. 126 Kodeksu Drogowego, badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Osoba badana ma jednak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 lutego 2010

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy zbajdujących się we władaniu dłużnika

dokonać jej zajęcia, jeżeli rzecz ta jest we władaniu dłużnika. W przypadku takiego zajęcia osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa (art

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Właściciel nieruchomosci nie może wymeldować osoby, która przebywa w jego lokalu mieszkalnym

osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zgodnie z art. 15 pkt. 1 ustawy - osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

na piśmie zawartej umowy o pracę narusza przepisy prawa i naraża się na odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 281 pkt. 2 k.p. osoba będąca pracodawcą lub działając w jego imieniu, która nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodznie także gdy nie zawarł umowy o pracę z pracownikiem na piśmie

. Zgodnie z art. 281 pkt. 2 k.p. osoba będąca pracodawcą lub działając w jego imieniu, która nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Ponadto można także rozpatrywać odpowiedzialność

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Zniszczenie cudzego dokumentu, może stanowić przesłankę odpowiedzialności karnej

Sporządziłem dokument i go podpisałem, po czym przekazałem go innej osobie. Osoba ta nie przekazała tego dokumentu tak jak prosiłem innej osobie, tylko go zniszczyła. Czy w tej sytuacji mamy do czynienia z przestępstwem? Czy z chwilą podpisania

Słowa kluczowe: dokument, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010

Znęcać psychicznie można się także nad osobą obcą

k.k. (kodeksu karnego), osoba która znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 maja 2010

Reklama hazardu jest zakazana

- bukmacherstwo. Prowadzenie zatem strony internetowej, która miałaby promować lub reklamować zakłady bukmacherskie jest prawnie zabronione i podlega karze. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu karnego skarbowego (art. 110a) osoba, która

Słowa kluczowe: gra, gra hazardowa, hazard, reklama
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2010

Wejście w stosunek najmu lokalu komunalnego po zmarłym najemcy

niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, a nadto stale zamieszkiwały z najemcą w

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2010
« Poprzednia 1 … 38  |  39  |  40  |  41  |  42 … 423 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.