Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Autor fotografii może domagać się odszkodowania

obrazka z informacją że naruszyłem jej prawa autorskie. Podała stronę na której sprzedaje swoje zdjęcia. Na stronie jest kilkadziesiąt zdjęć miedzy innymi zdjęcie wspomnianego produktu. Zdjęcia są wycenione kilkaset złotych. Jak twierdzi ta osoba, która

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 września 2012

Kiedy można odroczyć rozprawę

przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2006

Egzekucja z majątku dłużnika nie wyklucza zajęcia przedmiotów osób trzecich

Jestem dłuznikiem, komornik przyszedł do domu, który wynajmuję i dokonał zajęcia rzeczy znajdujących się w domu. Jednak rzeczy zajęte należą do osoby wynajmującej a nie do mnie. Osoba ta, po zajęciu napisała oświadczenie, iż wszystkie rzeczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Wymeldowanie i eksmisja z mieszkania byłego współmałżonka

tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Podobnie wygląda sprawa z wymeldowaniem, również ta osoba, a nie właściciel nieruchomości jest

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2008

Brak podstaw do kontynuacji umowy najmu mieszkania komunalnego

budynku spełniającego warunki lokalu zamiennego. Uchwały przewidują, że najem nie może być zawarty, jeżeli wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lutego 2008

Kupno mieszkania na licytacji komorniczej, wraz z lokatorami

jednak dla usunięcia ich z mieszkania niezbędne jest orzeczenie sądu o eksmisji. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, właściciel może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli osoba zamieszkuje w lokalu mieszkalnym bez

Słowa kluczowe: egzekucja, eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2008

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia może złożyć także ubezwłasnowolniony

ubezwłasnowolnienia. Oznacza to, że osoba ubezwłasnowolniona, nawet w przypadku faktycznego ustąpienia przesłanki w postaci braku możności kierowania swoim postępowaniem, z uwagi właśnie na istnienie prawomocnego orzeczenia sądu, nie może złożyć wniosku o uchylenie

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

został pokrzywdzony takim postępowaniem), roszczenie o uznanie takiej czynności prawnej za bezskuteczną - Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika, dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Konsul może poświadczyć urzędowo pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

proste, gdyż konieczne będzie wskazanie dowodów na poparcie swoich twierdzeń). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Umorzenie warunkowe postepowania karnego może być przeszkodą do wpisu na listę aplikantów adwokacjkich lub radcowskich

samo aplikantów), osoby te przystępując do egzaminu wstępnego na aplikacje, muszą wykazać się posiadaniem nieskazitelnego charakteru, a także wykazaniem, iż swym dotychczasowym zachowaniem osoba ta daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata

Słowa kluczowe: umorzenie, warunkowe umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lipca 2009
« Poprzednia 1 … 37  |  38  |  39  |  40  |  41 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.