Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

sprawę aby w księdze wieczystej figurowała tylko jedna osoba? Jeżeli pełnomocnikiem będzie brat to jaki inny dokument oprócz pełnomocnictwa należy przedstawić w sądzie, może akt notarialny darowizny sporządzony przed sprawą. Czy siostra musi być obecna na

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2008

Zapłata podatku VAT od sprzedaży działek budowlanych

czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem zgodnie z ustawą płatnikiem VAT będzie także osoba fizyczna, która dokonała sprzedaży jednorazowo w okolicznościach

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Wniosek o emeryturę składany przez pełnomocnika

uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Wniosek zatem osoba taka może złożyć po spełnieniu warunku do przyznania świadczenia emerytalnego. Postępowanie w sprawach świadczeń emerytalno - rentowych wszczyna się na podstawie wniosku

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Wykonawca testamentu

czynności prawnych, czyli osoba ta musi być pełnoletnia). Dopuszczalne jest także powołanie wykonawcy testamentu z zaznaczeniem, że gdyby nie chciał on lub nie mógł wykonać związanych z tą funkcją czynności (wykonawca testamentu z ważnych powodów może być

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2008

Umowa najmu lokalu nie stanowi majątku małżonków

z małżonków, lecz gminy. Osoba nie będąca właścicielem mieszkania nie może nim rozporządzać. Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. Zasadniczo

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Nieuzasadnione wezwanie policji stanowi wykroczenie

osobami w podeszłym wieku. Czy mogę wnieść zgłoszenie o wykroczeniu złośliwego niepokojenia lub zakłócania spokoju publicznego albo wprowadzeniu celowym w błąd policje?

Zgodnie z art. 66 § 1 k.w. (kodeksu wykroczeń), osoba, która ze złośliwości

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 października 2008

Uprawnienia w przypadku naruszenia dóbr osobistych

chciałabym się z nim sądzić, bo to będzie za długo trwało, a już chciałabym zakończyć tą sprawę. Nie chcę jednak aby ta osoba była bezkarna. Czy jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji?

Uprawnienia jakie Pani przysługują, to żądanie ścigania karnego

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2008

Nie zawarcie umowy pozyczki na piśmie nie powoduje braku żądania zwrotu przekazanej kwoty

W tym roku pożyczyłam jednej osobie kwotę 2 tysięcy złotych. Niestety nie mam żadnej umowy spisanej. Była to pożyczka prywatna. Osoba, której pożyczyłam jednak pieniądze nie kwapi się z jej oddaniem. Jedynym dowodem, że pożyczka była jest wyciąg z

Słowa kluczowe: pożyczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Nie można dokonać zamiany mieszkania komunalnego na lokatorskie spółdzielcze

. Czy może ta osoba przepisać na mnie wkład mieszkaniowy? Jak mam się zabezpieczyć przed rezygnacją przez tą osobę z zamiany po mojej ewentualnej spłacie zadłużenia, aby nie stracić tych pieniędzy? Czy taka zamiana jest w ogóle możliwa?

Zgodnie z

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 marca 2009

Zobowiązani do alimentów w dalszej kolejności

dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 35  |  36  |  37  |  38  |  39 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.