Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4215 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot nienależnego świadczenia po uchyleniu obowiązku alimentacyjnego

?

W opisanym przypadku możemy mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu, albo świadczeniu nienależnym. Zgodnie z art. 405 kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu mówimy, gdy osoba bez podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby. Osoba

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Jak bronić się przed zniewagą lub pomówieniem?

odpowiedzialności karnej podlega osoba, która znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła. Także w tym przypadku w razie znieważenia innej osoby za pomocą środków masowego

Słowa kluczowe: pomówienie, zniewaga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2009

Wykup mieszkania komunalnego w przypadku posiadania nieruchomości gruntowej

odpowiednio niskie dochody w przeliczeniu na członka rodziny. Jednym z warunków jakie gminy wymagają przyznając mieszkanie komunalne, jest fakt, aby osoba mająca przydział do takiego mieszkania, nie posiadała żadnego innego lokalu mieszkalnego (własnościowego

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 grudnia 2009

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić jego bliscy, jeżeli stale z nim zamieszkiwali

współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Artykuł 691 § 2 k.c. stanowi, że wyżej wymienione

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

tak to ile może to kosztować? Czy z umowy najmu można wywnioskować, że osoba wynajmująca lokal została zgłoszona do US?

Zagadnienie ochrony praw lokatorów jest niezwykle szerokim obszarem prawa. Generalnie najemcy przysługuje ochrona na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć

Mamy wpisaną służebność na całej nieruchomości, składającej się z kilku działek gruntowych. Osoba, na rzecz której ustanowiona jest służebność nie korzysta z niej od ponad 20 lat, wymeldowała się sama. Czy jest możliwość zniesienia służebności lub

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Zwrot nienależnego świadczenia

cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu mówimy, gdy osoba bez podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby. Osoba ta obowiązana jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. W przypadku świadczenia

Słowa kluczowe: nienależne świadczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2006

Oszustwo dokonywane przez byłego pracownika

kontrahentów, o fakcie, że osoba (dane pracownika) nie jest Pani pracownikiem i nie ma prawa do dokonywania w imieniu Pani firmy zakupów. Brak takiego zawiadomienia nie ma żadnych skutków prawnych, bo sprzedawcy dokonując sprzedaży na odroczony termin ważności

Słowa kluczowe: oszustwo, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 grudnia 2006

Alimenty na syna - wiecznego studenta

terminu, do którego syn może żądać alimentów. O ile nie jest w stanie się sam utrzymać może żądać alimentów (naszym zdaniem osoba pełnoletnia i zdrowa jest w stanie się sama utrzymać, stąd w naszej ocenie alimenty mu się nie należą, chyba że istotnie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 kwietnia 2007

Świadek ma obowiązek zeznawać

się na wezwanie oraz złożyć stosowne zeznania w sprawie, co wprost wynika z art. 177 § 1 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego), zgodnie z którym, każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Jeżeli świadek, nie

Słowa kluczowe: świadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2007
« Poprzednia 1 … 34  |  35  |  36  |  37  |  38 … 422 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.