Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wstąpienie w najem lokalu komunalnego po śmierci najemcy

wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać, oraz jeżeli w okresie ostatnich

Słowa kluczowe: lokal, lokal komunalny, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2007

Obowiązek lustracyjny

Czy kierownik działu ochrony lub inny kierownik działu w jednostce Badawczo - Rozwojowej jest osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu ustawy o ujawnianiu informacji. Czy taka osoba zobowiązana jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego na

Słowa kluczowe: lustracja
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Powództwo o wyjęcie przedmiotu spod egzekucji - powództwo przeciwegzekucyjne

Komornik zajął moje rzeczy, występuję jako osoba trzecia. Złożyłem powództwo przeciw egzekucyjne powołując się na sygn. akt komornika nie podając pozwanego. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych przez podanie pozwanego, czy pozwanym jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Zmiana wysokości alimentów oraz zasiłków w przypadku zawarcia małżeństwa

albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł. Ustawa określa także, okoliczności kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje - jeżeli: dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Przejęcie wkładu mieszkaniowego i członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

spółdzielnia nie ma żadnych innych roszczeń w tym zakresie. Dodatkowo w akcie tym osoba zbywcy może zobowiązać się do opróżnienia przedmiotowego lokalu w określonym czasie po zawarciu aktu. Aby zabezpieczyć tą transakcję, strony aktu notarialnego złożą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Testament - jak go sporządzić i komu powierzyć

napisanie go w całości pismem ręcznym, a następnie podpisał go i opatrzył datą. Jednakże należy pamiętać, że osoba sporządzająca testament własnoręczny, która w jego treści wymienia swoje imię i nazwisko przed rozporządzeniem majątkiem, nie dopełnia tym

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Uprawnienia kuratora w likwidatora w spółdzielni

likwidatora w spółdzielni Zgodnie z art. 42 kodeksu cywilnego, jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. Kurator powinien postarać sięniezwłocznie o powołanie organów osoby

Słowa kluczowe: kurator, likwidator
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Współsprawstwo przy pomówieniu wymaga współdziałania współsprawcy

Pewna osoba wysłała za pomocą poczty elektronicznej informacje do kilku osób, podpisując się w tym tekście, że działa w porozumieniu z innymi osobami. Nie wymienił mojego nazwiska w podpisie, nie uzyskał też zgody mojej na puszczenie tego pisma w

Słowa kluczowe: pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2008

Dzieci z mocy prawa wchodzą w stosunek najmu po zmarłym najemcy, jeżeli zamieszkiwały w lokalu przed jego śmiercią

wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Poszukiwanie spadkobiercy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

.). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (czyli z przyjęciem odpowiedzialności za długi spadkowe). Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (np

Słowa kluczowe: niegodny spadkobierca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2008
« Poprzednia 1 … 31  |  32  |  33  |  34  |  35 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.