Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Alimenty na rzecz siostry

Siostra mojego męża jest osobą samotną, od kilku lat zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Obecnie utrzymuje ją matka. Ponieważ osoba ta nie zamierza podjąć pracy zawodowej, oświadczyła że po śmierci matki wystąpi o przyznanie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 kwietnia 2007

Pełnomocnictwo do odrzucenia spadku

. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (czyli np. osoba niepełnoletnia) albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Wymeldowanie z mieszkania

reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej ustawa). Zgodnie z art. art. 15 ust. 1 ustawy, osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Wymeldowanie osoby z mieszkania

, właściciel nieruchomości potwierdza jedynie fakt pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy. Dopiero w przypadku, gdy osoba przebywająca w lokalu mieszkalnym nie dopełni obowiązku meldunkowego, obowiązek ten przechodzi na właściciela nieruchomości art

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2007

Dokonanie darowizny nieruchomości przez dłużnika, może stanowić działanie na szkodę wierzyciela

wierzyciel może także na drodze cywilnej wnieść tzw. skargę pauliańską. Zgodnie z art. 527 § 1 k.c., gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania

Słowa kluczowe: dłużnik, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2008

Fałszerstwo lub poświadczenie nieprawdy

za to przestępstwo ponosi osoba, która w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, Dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od tej osoby, w imieniu której został sporządzony

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2008

Posiadanie bez zezwolenia broni palnej jest przestępstwem

została przekazana koledze, a ja fizycznie tej broni od tego czasu nie posiadam i nie mam do niej dostępu?

Zgodnie z art. 263 § 2 k.k. (kodeksu karnego), osoba, która bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy ruchomych jeżeli dłużnik jest w ich współposiadaniu

postępowania cywilnego), zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza

Słowa kluczowe: komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 kwietnia 2009

Nie można swobodnie udostępniać danych osobowych

osobowe stanowią przedmiot ochrony prawnej i dane te nie mogą być udostępniane innym podmiotom, chyba że na przekazanie tych danych zgodziły się osoby, których dane są przetwarzane. Jeżeli dane te mają być przekazane innemu podmiotowi, a osoba której dane

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2009

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Czy jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (jestem osobom niepełnosprawną) mogę zostrać zobowiązana do pracy w godzinach nadliczbowych, w dodatku w niedziekę? Pracodawca, chce abym prace tą wykonywała na podstawie umowy zlecenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 grudnia 2006
« Poprzednia 1 … 28  |  29  |  30  |  31  |  32 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.