Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4230 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kto może ubiegać się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania?

świetle definicji szkoły dla dorosłych zawartej w art. 3 pkt 15 ustawy o systemie oświaty, należy przyjąć, że w rozumieniu tej ustawy osobą dorosłą jest osoba, która ukończyła 18 lat. Zatem ustawodawca w sposób zamierzony nie zaadresował indywidualnego

Słowa kluczowe: nauczanie
Data utworzenia: 2 listopada 2010

Tryb dokonywania zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolnikw

podlegania ubezpieczeniu. Tak więc każda osoba stająca się właścicielem (posiadaczem), dzierżawcą lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego i rozpoczynająca na nim działalność rolniczą, zobowiązana jest dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia w placówce terenowej

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 grudnia 2010

Naruszono twoje prawa – napisz do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywateli. Każda osoba, które prawa zostały naruszone może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc w załatwieniu indywidualnej sprawy obywatela, w szczególności może żądać

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 26 marca 2011

Ulga internetowa za 2013 rok

., poz. 361 ze zm. ), ale wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata dana osoba nie korzystała z tego odliczenia. Oznacza to, że z ulgi internetowej za 2013 rok mogą skorzystać jedynie

Data utworzenia: 29 grudnia 2013

Odszkodowanie za śmierć bliskich

. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 7 stycznia 2014

Nietrzeźwy pracownik

Osoba, która stawia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywa alkohol w czasie pracy powinna pamiętać, że dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, co może spowodować poważne konsekwencje. W szczególnych

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 stycznia 2014

Usiłowanie podżegania do pomocnictwa w popełnieniu czynu zabronionego, nawet bezskuteczne, też jest karalne

sytuacji, gdy pomimo nakłaniania osoba podżegana nie podjęła czynności ułatwiających popełnienie czynu zabronionego. Brak rozeznania w powyższej kwestii skutkuje niejednokrotnie nie tylko zdumieniem sprawcy, ale i miejscem w ławie oskarżonych. Karalność

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lipca 2014

Sprzedajesz na aukcjach internetowych? Uważaj, by Urząd Skarbowy nie uznał Cię za przedsiębiorcę

jako przedsiębiorca a zawieraniem umów sprzedaży jako osoba fizyczna jest powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy sprzedajemy prywatne rzeczy kwota pieniężna uzyskana tytułem ceny nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym

Data utworzenia: 18 sierpnia 2014

Jak pozbyć się złego lokatora?

Wynajmujący lokal nigdy nie ma pewności, czy trafi na uczciwego i rzetelnego najemcę. Może się bowiem zdarzyć, że lokatorem będzie osoba przysparzająca problemów i co gorsze niewywiązująca się ze zobowiązań finansowych, czyli niepłacąca czynszu i

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 grudnia 2012

Dyscyplinarka dla pirata drogowego

Osoba, której z własnej winy zostało odebrane prawo jazdy (np. pod na skutek jazdy pod wpływem alkoholu) niezbędne jej do wykonywania pracy na danym stanowisku, musi liczyć się z możliwością dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Zgodnie bowiem z art

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 stycznia 2013
« Poprzednia 1 … 160  |  161  |  162  |  163  |  164 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.