Kalendarz przedsiębiorcy: 25-06-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4198 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Porada prawna: Czy muszę mieć kasę fiskalną?

Prowadzę sprzedaż internetową w ramach działalności gospodarczej, przy czym nie przyjmuję płatności gotówką (tylko przelew, pobranie, usługa Przelewy24), wszystkim kupującym osobom fizycznym wystawiam FV. Dodatkowo jako osoba fizyczna wynajmuję

Data utworzenia: 6 lutego 2015
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Asystent rodziny – doradca dla rodzin z problemami

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.(Dz. U. z 2011r., Nr 149, poz. 887), która wejdzie w życie 01.01.2012r., wprowadza instytucję asystenta rodziny. Jest to osoba, która ma pomagać nie tylko w

Data utworzenia: 22 listopada 2011

Czego może domagać się poszkodowany w wypadku komunikacyjnym?

Zdarza się bardzo często, że poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie wie, jakie przysługują mu z tego tytułu prawa i przeciwko komu może skierować roszczenie o naprawienie szkód. Jeżeli dana osoba zostanie poszkodowana w wyniku wypadku

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 listopada 2011

Renta wypadkowa

Osoba, która uległa stała się niezdolna do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy. Jest to tzw. renta wypadkowa lub powypadkowa. Zasady przyznawania takiego świadczenia reguluje Ustawa

Data utworzenia: 13 sierpnia 2012

Roszczenia o lokal komunalny

Rada gminy - na podstawie ustawy o ochronie lokatorów - w uchwale określa zasady, na jakich wynajmowane są lokale z zasobu mieszkaniowego gminy. W uchwale rady gminy podane są warunki, jakie musi spełniać osoba, która ubiega się lokal. W niniejszej

Słowa kluczowe: lokal, lokal komunalny
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2008

Krajowy Rejestr Karny i Krajowy Rejestr Sądowy - uwaga zmiany!

. Dzięki nowelizacji sąd rejestrowy przed dokonaniem wpisu do KRS może w prosty sposób uzyskać informację, czy osoba, której wniosek dotyczy, może zasiadać we władzach spółek. Chodzi o sprawdzenie czy osoba ta nie była wcześniej skazana między innymi za

Słowa kluczowe: karty rejestracyjne, KRK, KRS, rejestr KRK
Data utworzenia: 7 lipca 2013

Sprawy z oskarżenia prywatnego

oskarżonego, okreslać mu zarzucany czyn i wskazywać dowody, na których opiera się oskarżenie. Oskarżycielem prywatnym jest osoba pokrzywdzona,która w sprawach o przestępstwa „ścigane z oskarżenia prywatnego może wnosić do sądu i popierać akt oskarżenia jako

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 listopada 2006

Orzekanie o niezdolności do pracy

całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Natomiast całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania

Słowa kluczowe: renta
Data utworzenia: 26 stycznia 2009

Zasady wypłat emerytur i rent inwalidzkich

Społecznych. Chodzi o sytuacje, gdy osoba uprawniona wybiera, na podstawie zaskarżonego przepisu, pobieranie w całości tego drugiego świadczenia, a przy tym ze względu na wyłączenie zawarte w art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i

Słowa kluczowe: emerytura, renta
Data utworzenia: 5 października 2010

Kto może ubiegać się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania?

świetle definicji szkoły dla dorosłych zawartej w art. 3 pkt 15 ustawy o systemie oświaty, należy przyjąć, że w rozumieniu tej ustawy osobą dorosłą jest osoba, która ukończyła 18 lat. Zatem ustawodawca w sposób zamierzony nie zaadresował indywidualnego

Słowa kluczowe: nauczanie
Data utworzenia: 2 listopada 2010
« Poprzednia 1 … 159  |  160  |  161  |  162  |  163 … 420 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.