Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4226 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zielona Karta

statusu. Zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym status stałego rezydenta jest przeznaczony dla osób, które mają zamiar pozostać w USA „na stałe” i tam pracować. Dlatego też Urząd Imigracyjny może uznać, że osoba przebywająca poza USA rok utraciła

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 marca 2011

Prawa konsumenta związane ze sprzedażą

Konsument, czyli osoba fizyczna, która dokonuje zakupu określonych rzeczy i dokonuje tego poza prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą, ma określone prawa związane z reklamowaniem rzeczy wadliwych. W takim przypadku do ochrony

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2011

Warunki zatrudniania młodocianych i dzieci

Młodocianym w świetle prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 rok życia i nie przekroczyła 18 lat (art. 190§1 kodeksu pracy). Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. W tym przypadku muszą jednak

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 sierpnia 2011

Jak uzyskać zaświadczenie konieczne do zawarcia małżeństwa za granicą?

Osoba, która chce zgodnie z polskim prawem zawrzeć małżeństwo za granicą powinna uzyskać specjalne zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju. Taki dokument można uzyskać Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca

Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Osoba, która chce wykonywać krajowy transport drogowy polegający na przewozie osób lub rzeczy musi uzyskać odpowiednią licencję. W tym celu trzeba spełnić określone kryteria, złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz uiścić stosowną opłatę

Data utworzenia: 27 lutego 2014

Jak uzyskać zezwolenie na psa rasy agresywnej?

Osoba, która chce hodować lub utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną musi uzyskać stosowne zezwolenie w tym zakresie. Warto wiedzieć, że obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy jedynie psów rasowych, natomiast nie jest to już konieczne w

Data utworzenia: 30 marca 2014

Rodzina z problemami może liczyć na pomoc asystenta rodziny

Asystent rodziny to osoba, która jest przydzielana rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ma on za zadanie nie tylko pomagać tej rodzinie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalnych ale również

Data utworzenia: 3 czerwca 2014

Zaostrzona odpowiedzialność karna z tytułu spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku komunikacyjnego lub katastrofy

, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (zob. art. 173 § 1 k.k.) oraz spowodowanie – na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym – wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 30 czerwca 2014

Czy notariusz może przyjechać do domu w celu spisania testamentu?

najbezpieczniejszą dla testatora formę. W celu sporządzenia testamentu notarialnego – jak sama nazwa wskazuje, należy udać się do kancelarii notarialnej. Jednak – z różnych powodów nie zawsze jest to możliwe.. Co zatem zrobić w sytuacji, gdy osoba, która chce spisać

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2014

Jaki zakres informacji może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?

się o pracę oraz od pracownika ujawnienia danych osobowych związanych z zatrudnieniem. Przepis ten nie tworzy obowiązku ujawniania danych, ale uprawnia pracodawcę do ich żądania. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie ma prawnego obowiązku ujawnienia

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 września 2012
« Poprzednia 1 … 157  |  158  |  159  |  160  |  161 … 423 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.