Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaorzeczenie+sądowe+o+sprawowaniu+władzy+rodzicielskiej
Pozbawienie władzy rodzicielskiej -

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.
Art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 25130 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiazki małżonków w czasie trwania sprawy rozowodowej

dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania - art. 133 § 1 KRIO. Co do władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi to przysługuje ona obojgu rodzicom. Decyzja o nocowaniu dzieci poza domem powinna zostać ustalona wspólnie. Każdy

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lipca 2006

Alimentów można żądać od mężczyny, który nie jest mężem matki, jeżeli jego ojcostwo jest ustalone lub zostało uznane przez niego

ustalenia ojcostwa to sądowe ustalenie ojcostwa. Zgodnie z treścią art. 32 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Eksmisja współmałżonka po rozwodzie

zgody, a sąd nie będzie orzekał o wspólnym zamieszkiwaniu pozostanie Panu jedynie postępowanie sądowe o eksmisję. Dopiero mając orzeczenie sądu o eksmisji może Pan za pomocą komornika ją eksmitować, chyba że wyrok sądu będzie dotyczył eksmisji z

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2007

Podziału majątku małżonkowie mogą żądać po powstaniu rozdzielności majątkowej

małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 marca 2008

Akt notarialny ma moc dokumentu urzędowego w postępowaniu sądowym

?

Postępowanie sądowe o zachowek jest postępowaniem w sprawie cywilnej. W postępowaniu takim na stronach ciąży obowiązek dowodowy, w szczególności strony mają przedstawiać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Wynika to wprost z treści art. 232 k.p.c. (kodeksu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim

?

Zgodnie z treścią art. 175 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim. Natomiast do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio przepisy o władzy

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Alimenty z odprawy emerytalnej

za wynagrodzenie, czego raczej za prawidłowe uznać nie można. Tym samym, naszym zdaniem orzeczenie sądowe o obowiązku świadczenia alimentacyjnego w wysokości 25% wynagrodzenia za pracę, nie dotyczy odprawy emerytalnej i innych świadczeń wypłacanych

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2007

Przedawnienie roszczeń z działalności gospodarczej

zabezpieczenia roszczenia. Zgodnie z art. 124 § 1 k.c. po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Pański wierzyciel prowadził egzekucję sądową, tym samym posiada prawomocne orzeczenie sądowe, które

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza publicznego

. rachunki oraz ew. zeznania świadków). W tym przypadku powództwo przysługiwałoby Panu przeciwko Skarbowi Państwa. Wnosząc powództwo będzie Pan musiał ponieść koszty sądowe (opłata powództwa) w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Może Pan złożyć wniosek o

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2007

Zmiana płatności alimentów - bezpośrednio do rąk osoby uprwnionej

; po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008
« Poprzednia 1 … 214  |  215  |  216  |  217  |  218 … 2513 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.