Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaorgany administracji
Organy administracji publicznej - centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy i podmioty powołane na podstawie przepisów prawa do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych - art. 5 § 1 pkt. 3 kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 
Wyszukiwana fraza:

organy administracji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 336 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zażalenie na przewlekłość postępowania

PDF DOCX

Wzór dokumentu - Zażalenie na przewlekłość postępowania

Data utworzenia: 29 czerwca 2011

Zażalenie na przewlekłość postepowania administracyjnego

PDF DOCX

Zażalenie na przewlekłość postępowania

Data utworzenia: 29 czerwca 2011

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

PDF DOCX

Zażalenie na przewlekłość postępowania

Data utworzenia: 29 czerwca 2011

Skarga na niezałatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki

PDF DOCX

Zażalenie na przewlekłość postępowania

Data utworzenia: 29 czerwca 2011

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

PDF DOCX

Wzór dokumentu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Data utworzenia: 2 listopada 2012

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w sprawie administracyjnej

PDF DOCX

Wzór dokumentu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Data utworzenia: 2 listopada 2012

Organy administracji publicznej

centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy i podmioty powołane na

Słowa kluczowe: organy administracji
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Administracyjne organy wyższego stopnia

wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie, w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich

Słowa kluczowe: organy administracji
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Administracyjne organy naczelne

Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów państwowych

Słowa kluczowe: organy administracji
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Organ ochrony środowiska

rozumie się przez to organy administracji powołane do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do ich właściwości określonej w tytule VII w dziale I Prawo o ochronie środowiska art.3 pkt.15

Data utworzenia: 9 listopada 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 34 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.