Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaorgan jednostki samorządu terytorialnego
Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego -

 rozumie się przez to odpowiednio wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa

Postępowanie egzekucyjne w administracji art.1a  pkt.14

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 85 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

rozumie się przez to odpowiednio wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa Postępowanie egzekucyjne w administracji art.1a pkt.14

Data utworzenia: 16 listopada 2011

Cena urzędowa i marża handlowa urzędowa

Cena i marża handlowa ustalona w rozporządzeniu wydanym przez właściwy organ administracji rządowej lub w uchwale wydanej przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 3 ust. 1 ustwy z dnia 5 lipca 2001 o cenach.

Słowa kluczowe: cena, marża
Data utworzenia: 30 marca 2007

Data pewna

jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza - od daty wzmianki. W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za

Data utworzenia: 4 października 2006

Zapłata za wylicytowaną w przetargu nieruchomość

Skargę rozpatruje wojewoda albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Wojewoda albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może uznać skargę za zasadną…

Słowa kluczowe: przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2007

Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa podlegającej ochronie rezerwatowej

nieruchomości przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, która stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2009

Spółka musi zapłacić podatek od nieruchomości bez wydania decyzji przez gminę

rzecz którego przedstawiciel Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego ustanowił zarząd nieruchomością. Sytuacja ta nie zmieni się także, gdy zarządca odda nieruchomość posiadaczowi zależnemu na podstawie umowy najmu czy też dzierżawy

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lutego 2008

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

: w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym - od daty dokumentu urzędowego; w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne

nieruchomościami, przejście prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stała się ostateczna. Z chwilą wydania decyzji ostatecznej właścicielowi

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Roszczenie wobec gminy za opóźnienie w zbyciu nieruchomości

odpowiedzialność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w przypadkach naruszenia przepisów przez właściwy organ albo ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Przepis ten jednak ma ograniczony charakter i odnosi się do nieruchomości, o których

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Spłata kredytu hipotecznego może skutkować obowiązkiem zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania od gminy

nieruchomości, stanowi pewnego rodzaju ulgę od organu samorządu terytorialnego, organ ten uprawniony jest w każdym przypadku do żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w sytuacji zaistnienia ustawowych przesłanek. Ustawodawca w treści art. 68 ust. 2a

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.