Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29280 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy

niezdolny do pracy. Wówczas otrzymywał zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Pracodawca zinterpretował art. 57 § 1 Kodeksu pracy w ten sposób, że okres pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od okresu, za

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Data utworzenia: 27 stycznia 2009

Kary pieniężne za naruszenie przepisów o rybołówstwie

W dniu 6 lipca 2009 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów na Sejm dotyczące kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie. ZadaniemTrybunału Konstytucyjnego było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 64 ust. 1

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 7 lipca 2009

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pedofilię i kazirodztwo

karna za przestępstwa wobec osób poniżej 15 roku życia lub członków najbliżej rodzin – tzw. zgwałcenia kazirodcze – czyny te będą zagrożone karą od 3 lat pozbawienia wolności. Przepisy nowelizujące zakładają również uznanie gwałtu na takich osobach za

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 września 2009

Zasady ustalania wysokości równoważnika pieniężnego za umundurowanie

nr 1 Lp. 5 oraz Lp. 7 lit. t) do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie z art. 66 ust. 3 pkt 1 oraz art. 66 ust. 4 ustawy z

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 12 listopada 2009

Okresy wypłacania wynagrodzenia za czas choroby

. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Data utworzenia: 22 listopada 2009

Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w doręczeniu przesyłki

Co zrobić, kiedy przewoźnik spóźni się z dostarczeniem przesyłki i spowoduje w ten sposób szkodę u nadawcy? Możliwości dochodzenia odszkodowania w takim przypadku są teoretycznie ograniczone do kwoty równej podwójnej wysokości przewoźnego. To z

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 grudnia 2009

Odpowiedzialność za sprzedaż napojów alkoholowych osobie nieletniej

, z czego 2.396 małoletnich z powodu upojenia alkoholowego umieszczono w izbach wytrzeźwień. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród nieletnich jest jednym z zadań wielu instytucji oraz organizacji pozarządowych, przy czym za taki stan rzeczy, organizacje

Słowa kluczowe: alkohol
Data utworzenia: 24 stycznia 2010

Pracownik ZUS wypełni dokumenty ubezpieczeniowe za przedsiębiorcę

. Dokumenty utworzą za nich pracownicy sal obsługi klientów na podstawie informacji uzyskanych prze płatników oraz przy wspomaganiu oprogramowania KSI ZUS. W każdym miesiącu pracownicy Zakładu wprowadzają do systemu KSI ZUS około 1,2 mln. papierowych

Słowa kluczowe: przedsiębiorca, ubezpieczenie
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki, o której mowa w § 1. Zgodnie z przepisami stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Przepis art. 56 § 1b ustawy – Ordynacja podatkowa zawiera

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Data utworzenia: 21 marca 2010

Dodatkowa opłaty za ponowne uruchomienie usługi

Dwa lata temu UOKiK przeprowadził badanie wzorców umów stosowanych przez dziewięciu operatorów telekomunikacyjnych. Jedną z badanych wówczas spółek była Vectra, która świadczy usługi telewizji kablowej oraz dostępu do Internetu i telefonu

Słowa kluczowe: klauzule umowne
Kategoria: Umowy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 805  |  806  |  807  |  808  |  809 … 2928 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.