Kalendarz przedsiębiorcy: 15-11-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29277 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ukrywanie dokumentów przed osobą uprawnioną nosi znamiona przestępstwa

również pisma, które jako pełnomocnik otrzymał od sądu lub od organów, przed którymi występuje w prowadzonej przez siebie sprawie. Poza tym adwokat z urzędu ma obowiązek współpracować z klientem, który ma prawo do pełnej informacji. Jeżeli adwokat z

Słowa kluczowe: dokument, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

W sprawie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego kasacja jest dopuszczalna

podtrzymał argumentację Sądu Rejonowego i z tego powodu obecnie syn jest bez środków do życia. Czy syn może na tej podstawie złożyć skargę kasacyjną, gdyż sąd naruszył przepisy materialne, aby zwolnić z obowiązku musi wykazać, że uprawniony może już utrzymać

Słowa kluczowe: alimenty, kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2009

Wysokość alimentów w przypadku orzeczenia przez sąd

wiem ile mogłabym dostać alimentów, tym bardziej ze mąż powiedział że jak tylko będzie rozwód to zasiłku rodzinnego już nie będzie pobierał więc będzie mi dawał 900 zł. Koszty utrzymania samego mieszkania to prawie 900 zł a do tego muszę utrzymać

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Także samoistny posiadacz nieruchomości, obiektu bodowlanego lub wyodrębnionej części jest podatnikiem podatku od nieruchomości

przeniesienia własności znajduje się oświadczenie, że właściciele innych lokali w budynku w przyszłości nie będą zgłaszać żadnych zastrzeżeń i roszczeń co do tak uzgodnionego sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej. Komórki i miejsca postojowe nie zostały

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2009

Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego

Siostra mojej teściowej, po śmierci męża zachowała spółdzielcze prawo do lokalu. Teraz chce wykupić to mieszkanie od spółdzielni. Czy wkład mieszkaniowy zgromadzony w spółdzielni podlega dziedziczeniu? Czy jest to kwota zgromadzona do momentu

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Zbycie mieszkania wykupionego od gminy

zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej rewaloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku zbycia na rzecz osoby bliskiej. Ustawa nie precyzuje pojęcia osoby bliskiej, można je

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 września 2007

Przywłaszczenie sobie powierzonego mienia

ten czas próbowałem załatwić sytuacje polubownie, ale niestety nie poczuwa się mój znajomy do odpowiedzialności. Teraz znalazł się właściciel samochodu, który zostawił mi znajomy i niestety byłem zmuszony zwrócić mu jego własność. Chciałbym wystąpić do

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lipca 2010

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

Przed dziesięciu laty wziąłem kredyt w banku na samochód. Samochód został zwrócony do komisu i odsprzedany, a część należności przekazana z powrotem do banku. Po dwóch latach dostałem wezwanie do zapłaty na pozostałą część zadłużenia. Zawarłem

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Firma windylacyjna a przedawniona należność banku

W 2004 roku wzięłam pożyczkę z banku. Pożyczka została spłacona w określonym terminie w 2005 roku. W czerwcu 2012 roku zadzwoniła do mnie pani z firmy windykacyjnej stwierdzając, że mam do spłaty odsetki od nieterminowych wpłat. Czy ma prawo dzwonić

Typ: Porada
Kategoria: wnidykacja
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Znaki towarowe podlegają ochronie prawnej

dochodziło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy udzielonego osoby uprawnionej do zastrzeżonego znaku towarowego jakim jest bez wątpienia logotyp i inne oznaczenie znajdujące się na produkcie oryginalnym. Znakiem towarowym jest bowiem każde

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2014
« Poprzednia 1 … 447  |  448  |  449  |  450  |  451 … 2928 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.