Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29317 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zabezpieczenie kontraktów eksportowych

różnymi działaniami. Dobry kontrakt powinien przewidywać co ma zostać wykonane (specyfikacja), w jakich terminach i za jakim wynagrodzeniem, a także terminy i sposób płatności. Ponadto kontrakt może przewidywać kary umowne za opóźnienie stron w wykonaniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2007

Rozwód podczas nieobecnosci pozwanego

Czy mogę dostać rozwód, gdy moja żona wyjechała za granicę i nie mam z nią żadnego kontaktu?

Brak stawiennictwa jednej ze stron nie powoduje niemożności przeprowadzenia postępowania w sprawie rozwodowej. Zgodnie z art. 428. § 1 kpc - Rozprawa

Słowa kluczowe: cywilne postępowanie, rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 maja 2006

Zobowiązanie wielu dłużników

wierzyciel może odpowiadać względem poręczyciela za szkodę wynikłą na skutek wyzbycia się zabezpieczeń wierzytelności albo środków dowodowych. Jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez

Słowa kluczowe: dłużnik, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Strona nie stawająca

Co oznacza w art. 175 KPC - może toczyć się dalej dopiero po wezwaniu strony nie stawającej - co to za nie stawająca strona?

W przypadku powołania pełnomocnika procesowego w postaci adwokata, zawiadomienie o rozprawach oraz pisma procesowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2007

Działanie przed sądem przez adwokata

Czy sprawę o zaprzeczenie ojcostwa i kolejną o ustalenie ojcostwa da się przeprowadzić za pośrednictwem adwokata bez udziału stron, gdyż wszystkie ze stron mieszkają w Wielkiej Brytanii, a sprawa musi się odbyć w Polskim sądzie (dziecku odmówiono

Słowa kluczowe: adwokat
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

. Zgodnie z art. 33 k.p. (kodeksu pracy), przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zatem aby wypowiedzieć umowę o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 grudnia 2008

Zakaz prowadzenia pojazdów nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

, przy czym okres, na który środek orzeczono, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo. W związku z powyższym zakaz prowadzenia pojazdów biegnie w opisanym stanie faktycznym od chwili zakończenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Intercyza przed ślubem

nas stratami, a co za tym idzie spłatami zobowiązań. Co możemy zrobić, aby w takich przypadkach mąż mógł sam spłacać zobowiązania, nie naruszając majątku mojej spółki? Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej pomoże nam nie naruszać majątku mojej

Słowa kluczowe: intercyza, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 października 2007

Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolności

W 2000 roku zostałem skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za wypłacenie z mojego konta pieniędzy bez pokrycia. Powinienem też spłacić te pieniądze bankowi. Niestety nie zrobiłem tego, wiec myślę, że zawieszenie kary

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Roszczenia współspadkobierców ustawowych w związku z darowizną dokonaną przez spadkodawcę

Moja żona otrzymała od swojej matki darowiznę w postaci działki budowlanej. Czy w związku z tą darowizną jej rodzeństwo może mieć jakieś roszczenia w stosunku do niej?

Pana żona otrzymując darowiznę od swojej matki, nie ma obowiązku wypłaty

Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2006
« Poprzednia 1 … 406  |  407  |  408  |  409  |  410 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.