Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29281 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

Od kilku lat prowadzę gabinet lekarski w lokalu własnościowy, który wykupiłam od spółdzielni. Lokal za zgodą spółdzielni oraz mieszkańców został przekształcony w lokal użytkowy i dostosowany jako gabinet. Obecnie prezes spółdzielni powiadomił mnie

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Budynek winien być utrzymywany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem

wstępu do budynku bez zgody właściciela. Ogólnie właściciel nie dba o teren posesji i teren przylegający, całość szpeci otoczenie i stanowi zagrożenie.

Sprawa jest dość złożona, gdyż z prawnego punktu widzenia dom nie jest zamieszkały, jest to

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 marca 2008

Uznanie wyroku rozwodowego w Wielkiej Brytanii

rozwodowy został uznany również w Anglii?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Rady WE 1347/2000 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2012

Opóźnienie wypłacenia wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie obowiazków pracodawcy

Pracodawca nie wypłacał mi w terminie wynagrodzenia, często jeden lub dwa dni opóźnienia ale za miesiąc sierpień to już 9 dni opóźnienia, a za miesiąc wrzesień jeszcze nie dostałem wynagrodzenia, a jest już 6 września. Terminem wypłaty w zakładzie

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Dowód nabycia nieruchomości z majątku odrębnego małżonka

dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Natomiast zgromadzone w danej sprawie dowody podlegają swobodnej ocenie sądu. W myśl art. 233 § 1 k.p.c. sąd ocenia wiarygodność i moc

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Nie można rozliczyć straty podatkowej w oparciu o dotację z Funduszu Pracy

. Należy jednak pamiętać, że przepisy regulujące rozliczenie straty w następnych latach nie wskazują, czy rozliczenia takiego należy dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, czy też w jego trakcie. Co za tym idzie, w przypadku braku

Słowa kluczowe: bezrobotny, dotacja, Fundusz Pracy, koszty
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Zajęcie rachunku bankowego spólki cywilnej na mocy tytułu wystawionego jedynie na jednego wspólnika

. jest wyrażony w art. 778 k.p.c. obowiązek wskazujący, że do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Art. 778 k.p.c. jest konsekwencją przyjęcia zasady, że

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2009

Bank nie może bez zgody klienta gromadzić i udostępniać jego danych

zakresie działalności banku podstawą prawną do gromadzenia i wymiany informacji o klientach stanowi art. 105a Prawa bankowego. Zgodnie z tym przepisem bank ma prawo gromadzić i przetwarzać dane stanowiące tajemnicę bankową, a co za tym idzie wszelkie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2011

Dowodem w sprawie o rozwód mogą być także inne przyrządy utrwalające albo przenoszące obrazy lub dźwięki

zawarte w nich obrazy lub dźwięki, a nie przez opisy wyrażane pismem. Ponadto, niepoświadczona kserokopia nie jest dokumentem. Jeżeli zaś pismo nie może być uznane za dokument, nie może być ono też podstawą do prowadzenia dowodu w trybie art. 308 k.p.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2012

Przedawnienie zobowiązania wobec urzędu skarbowego

podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2003 r. Nastąpiła wówczas nowelizacja ustawy ordynacja podatkowa z dnia 12 września 2002 r., która zmieniła przepisy dotyczące przedawniania zobowiązań podatkowych. Przepisy przejściowe nakazały do wszystkich zobowiązań

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 400  |  401  |  402  |  403  |  404 … 2929 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.