Kalendarz przedsiębiorcy: 15-02-2019 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie w przypadk pożaru lub innego zagrożenia w czasie imprezy masowej

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego do wydania

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 lipca 2009

Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów

ponoszę solidarną odpowiedzialność za to co się w spółce dzieje. Jak położyć kres tym działaniom?

Niewątpliwie opisane w stanie faktycznym działania są sprzeczne z interesem spółki. Oczywiście spółka może nabywać rzeczy ruchome, w tym także samochody

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 grudnia 2009

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

Mam kredyt hipoteczny na dom, który należy do mnie. Kredyt wziąłem wspólnie z rodzicami, oni mieli go jednak spłacać. Rodzice obecnie wymagają ode mnie, abym przepisał kredyt tylko na siebie. Chciałem tak zrobić, ale niestety bank się nie zgodził

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010

O zmianie wysokości alimentów komornika informuje wierzyciel

robić ja? Czy nie ma tu jakiegoś błędu w postepowaniu komornika? Czy to ja musze ponieść te koszty egzekucyjne?

Komornik jako organ egzekucyjny zgodnie z treścią art. 804 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) nie jest uprawniony do badania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2011

Podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi może powodować wzrost składki

Ubezpieczyłam samochód w towarzystwie ubezpieczeniowym. Podczas rozmowy z konsultantem zostałam poinformowana, że firma może sprawdzić czy informacje o bezszkodowej jeździe jakie podaje, są zgodne z prawdą. Nie przyznałam się do tego, że miałam

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2012

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

określonych okolicznościach przewidzianych przez przepisy prawa żądać uznania go za zmarłego. W tym wypadku konieczny jest jednak upływ okresu odpowiedniego do wydania przez sąd takiego orzeczenia, który wnosi co do zasady lat 10. Jarosław Olejarz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Środki obrony przed pomówieniem i zniesławieniem

W piśmie do sądu pewna osoba użyła wobec mnie wulgarnych słów, a także obrażając mnie, że jestem kryminalistą, bandytą. Chcę zaznaczyć, że nigdy nie byłem skazany, pracuję jako ratownik medyczny. Ja występuje w tej sprawie w charakterze świadka i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Podniesienie czynszu dla lokalu użytkowego przez wspólnotę mieszkaniową

wydatków związanych z utrzymaniem ich lokali nie oznacza konieczności określania skali tych obciążeń w jednakowej, dla wszystkich tożsamej kwotowo, wysokości za metr kwadratowy powierzchni lokalu. Konsekwencją powyższego jest możliwość określenia w uchwale

Słowa kluczowe: czynsz
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2010

Nie każde zajęcie zarobkowe podejmowane przez funkcjonariusza poza służbą wymaga zezwolenia przełożonego

pojęcie zajęcia zarobkowego. Dokonując wykładni językowej tego przepisu, należy stwierdzić, ze wprowadzony zakaz stanowi ograniczenie konstytucyjnego prawa każdego obywatela do pracy i uzyskiwania wynagrodzenia z tego tytułu, które określone zostało w art

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie ochronią przepisy dotyczące konsumentów

długi okres wypowiedzenia, więc z tego powodu, że w stosunku do konsumentów ten okres jest krótszy, nie może Pan żądać skrócenia okresu wypowiedzenia. Naszym zdaniem jedynie może Pan wnosić o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w krótszym okresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2011
« Poprzednia 1 … 390  |  391  |  392  |  393  |  394 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.