Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29318 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zrzaczenie się przez wspólników prowadzenia spraw spółki wymaga podjęcia uchwały

, nie ma mocy prawnej, a tym samym nie stanowi dla Pana upoważnienia do odsunięcia wspólników do prowadzenia spraw spółki (podobnie brak sporządzonej w odpowiedniej formie uchwały wspólników). Trudno uznać pisemne oświadczenie za uchwałę wspólników, gdyż

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2010

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

nabywającego. W związku z powyższym pytam, jak mógłbym doprowadzić do wykreślenia wspomnianej na wstępie hipoteki kaucyjnej przymusowej?

Co do zasady, hipoteka jest ściśle związana z wierzytelnością, którą zabezpiecza. W myśl art. 79 ustawy o księgach

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2008

Podział majątku małżeńskiego po rozwodzie

Jak wygląda podział majątku wspólnego małzonków po orzeczeniu rozwodu. Mamy trzy mieszkania, ale dwa z nich są zakupione w 100 % w kredycie, a jedno częsciowo za własne środki. Jak będzie wyglądał podział majątku?

W przypadku powstania

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 października 2008

Trzecia umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w takich warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Reasumując, jeżeli wykonywała Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 października 2008

Zmiana obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko - po nowelizacji prawa rodzinnego

opisanym stanie faktycznym, naszym zdaniem zobowiązany do alimentów może jak najbardziej żądać zmiany orzeczonego przez sąd obowiązku alimentacyjnego, wskazując za postawę że świadczenia alimentacyjne są połączone z nadmiernym dla niego uszczerbkiem, a

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę nie będącą najemcą

mieszkania prócz nas i jeszcze jednych sąsiadów. Ja jestem zameldowana u wujka od ok. 1999 roku. Płacę zawsze rachunki na swoje nazwisko i chciałabym wykupić mieszkanie na takich samych warunkach, które miałby wujek.

Co do zasady, mieszkanie komunalne

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Zapisobiorca nabywa prawo stanowiące przedmiot zapisu już w momencie otwarcia spadku

mieszkanie dla siostry na moje nazwisko, a potem przekaże je siostrze jako darowizna, to takie załatwienie sprawy będzie w zgodzie z zapisem testamentowym? Czy wtedy uzyskam ulgę podatkowa związaną ze sprzedażą mieszkania i z zakupem za uzyskane środki innego

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2010

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

przystąpieniem do działań na drodze prawnej winien Pan wezwać nabywcę do wydania Panu rzeczy stanowiących Pana własność. Wezwanie takie winien Pan doręczyć tej osobie na piśmie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), wyznaczając termin do dobrowolnego wydania

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Gmina może żądać zwrotu udzielonej przy wykupie bonifikaty także od osoby bliskiej

mieszkaniowe. Przepis ten nie określa czy ma on zastosowanie także do osoby bliskiej na rzecz, której dokonano zbycia lokalu mieszkalnego. Sąd Najwyższy w uzasadnianiu wyroku z dnia 14.07.2010 roku sygn. akt V CSK 15/10 stwierdził, że literalna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2011

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

formalnie występują w postępowaniu dwie strony. Powód, który składa pozew wpisuje tam swoje argumenty za orzeczeniem rozwodu. Pozwany ma możliwość w odpowiedzi na pozew do wypowiedzenia się w sprawie złożonego powództwa, argumentów w nim zawartych. W

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 385  |  386  |  387  |  388  |  389 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.