Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29318 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową bez rozwodu lub separacji

stawkę niższą (kwota 400 zł to najwyższa taksa notarialna za sporządzenie takiej umowy, do kwoty taksy należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22% oraz koszty sporządzania odpisów aktu notarialnego). Po jej zawarciu powstaje rozdzielność majątkowa

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Świadczenie urlopowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

następuje zmiana regulaminu świadczeń z ZFŚS, gdzie świadczenie urlopowe będzie wypłacane na każdego pracownika. Do tego dnia był zwrot w ustalonej wysokości na podstawie faktury za wczasy. Według jakiego kryterium powinno być w związku z tym przyznane

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 marca 2010

Zwrotu udzielonej ustnie pożyczki można żądać także jako zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia

na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2010

Zmiana umowy i przeniesienie nauczyciela mianowanego

lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Natomiast przeniesienie nauczyciela mianowanego z urzędu, do innej miejscowości może nastąpić pod

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 września 2011

Na przedawnienie trzeba powołać się przed sądem

pani skierować do sądu pismo procesowe pozwanego, w którym powinna Pani powołać się na zarzut przedawnienia roszczenia, o które toczy się spór. Z opisu wynika, że roszczenie stało się wymagalne w 2008 roku, a więc zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Brak zgody małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego a orzeczenie rozwodu

lub z nienawiści do małżonka winnego, uznanie odmowy za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego nie budzi wątpliwości - uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 16 marca 1968 r. - III CZP 70/66, OSN 1968, poz. 77). Ocena

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2007

Przesłanki wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego

co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub wynajął

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2008

Wysokość alimentów a zarobki pozwanego

dalsze rozprawy skorzystać z pełnomocnictwa adwokata, to w razie mojej wygranej pozwany ma obowiązek zapłacić za tą usługę?

Co do zastępstwa procesowego. Oczywiście wnosząc powództwo do sądu, gdy korzysta Pani z pełnomocnika procesowego (adwokata

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Rozszeżenie majątku dorobkowego albo darowizna

. Rozporządzeniem nieodpłatnym jest więc m.in. włączenie w drodze umowy zawartej przez małżonków przedmiotu darowizny dokonanej na rzecz jednego z nich do ich majątku wspólnego. Jeżeli chodzi o darowiznę, to może zostać ona dokonana także w formie aktu

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2009

Swoboda korzystania z mieszkania

tam nie mieszkam, ale pozostał tam mój dorosły syn i teraz on doświadcza nachodzenia, kontrolowania i donosów do spółdzielni mieszkaniowej oraz straszeniem policją. Co mogę zrobić, aby przerwać tę sytuację, żeby syn mógł bez stresu przebywać we własnym

Słowa kluczowe: prawo własności
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007
« Poprzednia 1 … 377  |  378  |  379  |  380  |  381 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.