Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29296 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Posiadanie innego lokalu mieszkalnego uniemożliwia posiadanie lokalu komunalnego

sposób ustawowy obowiązek zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, a po drugie z uwagi na, że mieszkania tego typu z reguły gmina przyznaje osobom, które z różnych powodów nie mają możliwości na zakup mieszkania lub uzyskania prawa do

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2009

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

Będąc na urlopie wypoczynkowym na telefoniczne żądanie pracodawcy przyszedłem do pracy w dzień urlopu, gdyż miałem uzupełnić jakieś dokumenty. Po podpisaniu dokumentów, o które mnie proszono, mój bezpośredni przełożony pod pozorem rozmowy z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 marca 2010

Znęcać psychicznie można się także nad osobą obcą

psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Pokrzywdzonym w tym przestępstwie może być zatem każda osoba nieporadna, także osoba niezwiązana ze sprawcą więzami rodzinnymi lub opieki. Pojęciu znęcania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 maja 2010

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu rzeczy w drodze zasiedzenia, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu

ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość nakładów dokonanych

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Niestawiennictwo strony na rozprawę sądową

określone okoliczności za przyznane przez stronę. Ponadto w postępowaniu spadkowym, na podstawie art. 671 § 1 k.p.c. za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę. W zapewnieniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2011

Zwrot pieniędzy finansujacych zakup i remont mieszkania teściów

do czynienia z nakładami poczynionymi na nieruchomość stanowiącą własność osób trzecich. W przypadku zatem nakładów poczynionych na rzecz należącą do osoby trzeciej, może istnieć kilka podstaw prawnych do zwrotu dokonanych nakładów, w zależności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2011

Pracownik może być zatrudniony w czasie urlopu wychowawczego

. Najprościej w opisanej sytuacji byłoby za porozumieniem stron rozwiązać jeden z tych stosunków zatrudniania, wówczas mogła by Pani pracować tylko na rzecz jednego pracodawcy na ½ etatu. Wiąże się to jednak z tą niedogodnością, że uprawnienie do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków

. Zgodnie z tym przepisem do majątku osobistego małżonków należą m. in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2013

Podział majątku w przypadku umowy małżeńskiej majątkowej

) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków (za wyjątkiem tych, na które

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2007

Skutki podatkowe zbycia mieszkania otrzymanego w spadku w 2005 roku

mieszkania spowoduje konieczność złożenia korekty zeznania podatkowego za 2005 rok, gdyż w związku ze sprzedażą mieszkania nie spełni Pani warunków do uzyskania ulgi podatkowej określonej w art. 16 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku, o

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2007
« Poprzednia 1 … 376  |  377  |  378  |  379  |  380 … 2930 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.